Krista

Její cesta ke grafickému návrhářství nebyla jednoduchá.  Nakonec však v sobě nedokázala zapřít duši umělkyně, která se v ní ukrývá.  Studovala dějiny umění, po absolvování však 10 let pracovala v bankovnictví.  „Už jsem to nemohla dále v sobě potlačovat, musela jsem začít pracovat ve tvůrčím odvětví.“ Po znovuoživení vášně k designu se vrátila zpátky do školy a ke studiu grafického designu.  Přestože její cesta byla spletitá, nakonec ji všechny její zkušenosti připravily na současnou kariéru.  „Při studiu dějin umění jsem se naučila dívat na design z hlediska kontextu.  Nevytvářím jen pěkné obrázky, uvědomuji si záměr.“  A právě z tohoto úhlu pohledu se Krista rozhodla uchopit svůj doposud nejvíce naplňující projekt v divizi DRiV: práci na vizi, poslání a hodnotách společnosti.  „Je naplňující vidět, že moje návrhy pomáhají společnosti komunikovat v globálním měřítku.“ Krista pracuje v týmu tvůrčích médií.  Tento tým prostřednictvím obsahu na sociálních médiích, videonávodů, reklam a řady jiných tvůrčích médií pomáhá divizi DRiV promlouvat k zákazníkům a zaměstnancům způsobem, který zajišťuje, že sdělení budou zapamatovatelná.