Dodavatelé

Zaměření na kvalitu

Útvar globálních nákupů divize DRiV nese odpovědnost za nákup zboží a služeb používaných v divizi DRiV a v našich společných podnicích po celém světě. Rozhodnutí o zajišťování zdrojů se provádí na základě výkonnosti dodavatelů v oblasti kvality, služeb a nákladů. Cílem útvaru globálních nákupů je zlepšit komunikaci s naší dodavatelskou základnou a zajistit tak vyšší efektivitu i vyšší kvalitu výrobků.

Současní dodavatelé by za účelem co nejproduktivnějšího využívání našich webových stránek měli:

  • Prostudovat si zásady nákupů a rozmanitosti
  • Stáhnout si příslušné dokumenty
  • Nejméně jednou za měsíc se přihlásit do účtu SupplyNet

Potenciální dodavatelé by měli:

  • Prostudovat si zásady nákupů a rozmanitosti
  • Zahájit proces registrace dodavatele