Zásady ochrany osobních

Zásady ochrany osobních údajů pro následující webové stránky a jejich pododdíly

www.drivparts.com/cs-cz/ ; www.championautoparts.cz ; www.ferodo.cz ; www.moogparts.cz 

Pokud si přejete vytisknout tyto Zásady ochrany osobních údajů, klikněte zde

Pokud si přejete stáhnout si kopii těchto Zásad ochrany osobních údajů, klikněte zde

Společnost Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A., zapsaná u rejstříkového soudu v Antverpách pod registračním číslem Ref. č. BE 0452.101.063, se sídlem na adrese Kontich, Belgie, a s místem podnikání na adrese Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgie, DIČ: BE 0452.101.063 (dále jen „Společnost“) odpovídá za výše uvedené stránky (dále jen „Webové stránky“).

Společnost bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Zavazuje se shromažďovat a používat všechny osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Používáním Webových stránek nebo zaregistrováním se na Webových stránkách nebo v jiném pododdíle Webových stránek (například Garage Guru) uživatel souhlasí s následující zásadou ochrany osobních údajů (dále jen „Zásada ochrany osobních údajů”). Pokud uživatel nesouhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů, musí se zřeknout užívání, případně registrace.

Při používání Webových stránek a jejich pododdílu (dále společně také jen „Portál“) shromažďuje Společnost osobní údaje v různých místech. Na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů má Portál v úmyslu vysvětlit uživateli, které údaje jsou nezbytné a jak může uživatel využívat mimořádné výhody, pokud dobrovolně poskytne doplňující osobní údaje.

Obecné informace 

Uživatel může rovněž využívat Portál bez registrace nebo přihlášení. Avšak u jednotlivých oddílů Portálu může být vyžadována předchozí registrace.

Během doby, kdy uživatel navštěvuje Portál, shromažďuje webový server Společnosti všeobecné technické informace k provozu Portálu; sem patří zejména informace o softwaru a hardwaru, který používá uživatel, IP adrese počítače, webových stránkách, které uživatel vyvolává, a o čase a době trvání návštěvy. Shromažďované údaje nejsou propojeny s žádnými registračními údaji.

Shromažďování a používání údajů

K používání Portálu, které je uzpůsobeno dané osobě, musí uživatelé provést registraci. Za tímto účelem se shromažďují následující údaje: uživatelské jméno, funkce/titul, jméno a příjmení, případně e-mailová adresa.

Všechny poskytnuté informace jsou povinné, a - pokud uživatel nesouhlasí s dodatečnými ustanoveními - budou užívány pouze ke splnění smluvního obchodního účelu, který je podkladem pro registraci, a k poskytování příslušných služeb Portálu uživateli, které se vztahují k registraci. Pokud uživatel rovněž souhlasil s užíváním jiných webových stránek skupiny Federal-Mogul Group, případně nejbližších spřízněných společností, budou jeho údaje rovněž užívány ke splnění těchto účelů. Souhlas uživatele se shromažďováním, ukládáním nebo používáním údajů bude zaznamenán. Uživatelé mají právo podat námitku proti používání jejich údajů k účelům inzerce, přímého marketingu nebo tržního průzkumu/průzkumu názorů, a to kdykoliv a bezplatně.

Nakonec mohou uživatelé, kteří si přejí provést podrobnější registraci, dobrovolně zadat doplňující údaje v odpovídajících formách.

Společnost provádí analýzy chování uživatelů na stránkách Portálu. K tomu dochází, protože Portál chce trvale zlepšovat svoje služby. Tyto analýzy nejsou osobní, ale provádějí se souhrnným způsobem, takže je nelze přiřadit k uživateli.

Právní podklad ke shromažďování a užívání údajů

Pokud je získán souhlas od uživatele se shromažďováním a užíváním jejich údajů, bude podkladem pro zpracování údajů článek 6 (1) (a) nařízení GDPR. V tomto případě máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Pokud je zpracování osobních údajů uživatele nutné k plnění smlouvy, bude podkladem pro zpracování údajů článek 6 (1) (b) nařízení GDPR. Pokud by bylo zpracování údajů nutné k dodržení právní povinnosti, bude podkladem pro tento proces článek 6 (1) (c) nařízení GDPR.

Nakonec, pokud by zpracování údajů uživatele bylo nutné za účelem oprávněného zájmu, který sleduje společnost nebo třetí osoba, s výjimkou případů, kdy mají před těmito zájmy přednost zájmy nebo základní práva a svobody uživatele, které vyžadují ochranu osobních údajů, bude podkladem pro toto zpracování údajů článek 6 (1) (f) nařízení GDPR. V tomto případě je zpracování údajů nutné k osobně uzpůsobenému užívání portálu a různých jiných služeb a informačního obsahu, poskytovaných na těchto webových stránkách, a k dalšímu zlepšení komfortu uživatele. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná ke splnění zamýšleného účelu, ke kterému byly získány, nebo po takovou dobu, která je stanovena právními předpisy. Poté budou osobní údaje smazány, anonymizovány nebo sloučeny tak, aby z nich byly odstraněny veškeré identifikační znaky („anonymizovány“). Další popisy a vysvětlení týkající se každého zpracování údajů a poskytovaných bezpečnostních opatření ve vztahu ke zpracování údajů naleznete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vědomostní platforma Garage Guru

Tento portál nabízí informace a výukové materiály pod výukovým oddílem Garage Guru, služby vědomostní platformy pořádá a udržuje poskytovatel LMS (systém pro zprávu výuky) provider Roundtable Learning (8401 Chagrin Rd Ste 6 Chagrin Falls, OH 44023, Spojené státy). Při přihlášení se ke službám Garage Guru nebo při užívání některých služeb Garage Guru budou všechny poskytnuté údaje o uživateli (například jméno, emailová adresa, IP adresa, jazyková preference, země, příslušné informace o historii školení, absolvované kurzy, postup kupředu, výsledky hodnocení, certifikáty, kreditní hodiny CEU) převedeny a zpracovávány třetí osobou Roundtable Learning, aby bylo možné poskytnout individuálnímu uživateli vhodné služby. Poskytovatel Roundtable Learning využívá webové služby Amazon Web Services (“AWS”), což je cloudová platforma, kterou poskytuje společnost Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Spojené státy), servery AWS pro tento proces se nacházejí v německém Frankfurtu. 

Google Analytics

Za podmínky vašeho předchozího souhlasu, pokud jej vyžaduje platný zákon, využívají tyto webové stránky službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“) s názvem Google Analytics. Služba Google Analytics využívá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují provádět analýzu vašeho používání webové stránky. Informace, které cookie vytvoří o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny společností Google na server v USA a tam jsou uloženy. Společnost Google bude využívat tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce pro provozovatele webové stránky a k poskytnutí jiných služeb, které se vztahují k aktivitě na webové stránce a k využívání internetu. Společnost Google smí rovněž předávat tyto informace třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon, nebo v případech, kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které má společnost Google ve svém držení. Instalaci souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení na svém prohlížeči, avšak upozorňujeme vás, že pokud tak učiníte, nemusíte být schopni využívat plnou funkčnost této webové stránky. Používáním této webové stránky deklarujete svůj souhlas se zpracováním údajů o vás, které shromáždila společnost Google výše popsaným způsobem, a k výše uvedenému účelu. Údaje shromážděné prostřednictvím služby Google Analytics budou uchovávány po dobu 26 měsíců.

Můžete kdykoliv podat námitku proti shromažďování a ukládání údajů, a to s účinností pro budoucnost [pomocí http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. S ohledem na debatu týkající se používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom chtěli zdůraznit, že na naší webové stránce se používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()”, takže IP adresy jsou zpracovávány pouze ve zkrácené formě, aby se tak zamezilo jejich přímému propojení s konkrétním jedincem.

Upozorňujeme, že osobně identifikovatelné informace, které přímo šíří uživatelé v chatech, na fórech nebo v jiných programech veřejné komunikace, mohou jiní jednotlivci shromažďovat a využívat.

Adobe Analytics (Omniture) 

Za podmínky vašeho předchozího souhlasu, pokud je tento souhlas vyžadován dle platných zákonů, využívá tato webová stránka službu webové analýzy s názvem Adobe Analytics, kterou poskytuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited (dále jen „společnost Adobe”). Služba Adobe Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, aby pomohla webové stránce provést analýzu celkových vzorců chování při provozu napříč celou webovou stránkou. Předáním informací, které vytvořil soubor cookie o vašem užívání webové stránky, společnosti Adobe, zajišťuje nastavení, že je IP adresa před zeměpisnou lokalizací anonymizována, a před uložením bude nahrazena generickou IP adresou. Jménem poskytovatele webové stránky bude společnost Adobe využívat tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce pro provozovatele webové stránky a k poskytnutí jiných služeb, které se vztahují k aktivitě na webové stránce a k využívání internetu poskytovateli webové stránky. Společnost Adobe nebude spojovat IP adresu uživatele s jinými údaji, které má společnost Adobe ve svém držení. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies výběrem příslušného nastavení na svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud tak uživatel učiní, nemusí být uživatel schopen využívat plnou funkčnost této webové stránky. Dále může uživatel zabránit shromažďování a užívání údajů společnosti Adobe (cookies a IP adres) stažením a nainstalováním softwaru plug-in u prohlížeče, který naleznete pod http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Facebook Domain Insights

Za podmínky získání vašeho předchozího souhlasu, pokud to vyžadují platné zákony, využívá tato webová stránka Facebook Domain Insights, službu webové analýzy, kterou poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie, 94025, Spojené státy (dále jen „společnost Facebook”). Služba Facebook Domain Insights využívá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, aby pomohla webové stránce provést analýzu celkových vzorců chování při provozu napříč celou webovou stránkou. Předáním informací, které vytvořil soubor cookie o vašem užívání webové stránky, společnosti Facebook, zajišťuje nastavení, že je IP adresa před zeměpisnou lokalizací anonymizována, a před uložením bude nahrazena generickou IP adresou. Jménem poskytovatele webové stránky bude společnost Facebook využívat tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce pro provozovatele webové stránky a k poskytnutí jiných služeb, které se vztahují k aktivitě na webové stránce a k využívání internetu poskytovateli webové stránky. Společnost Facebook nebude spojovat IP adresu uživatele s jinými údaji, které má společnost Adobe ve svém držení. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies výběrem příslušného nastavení na svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud tak uživatel učiní, nemusí být uživatel schopen využívat plnou funkčnost této webové stránky. Dále může uživatel zabránit shromažďování a užívání údajů společnosti Facebook (souborů cookies a IP adres) používáním webové stránky nezávislé na poskytovateli http://www.meine-cookies.org. Na této webové stránce si můžete zvolit, zda jsou soubory cookies od příslušných poskytovatelů přijímány, nebo ne - stačí pouze dodržovat uvedené pokyny. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně soukromí společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

Pokud si uživatel nepřeje, aby společnost Facebook spojovala jeho návštěvy na této webové stránce s jeho uživatelským účtem na Facebooku, musí se uživatel nejprve odhlásit od svého účtu na Facebooku.

Newsletter Tracking

Tato webová stránka používá k vyhodnocování efektivity Bulletinů zasílaných uživatelům software Newsletter tracking-od společnosti Selligent SA, (Avenue de Finlande 2, bte 2, 1420 Braine-l’Alleud, Belgie). Pokud se uživatel přihlásí k některým službám zasílání Bulletinů poskytovaných touto webovou stránkou, bude do všech zaslaných bulletinů zavedeno software pro sledování. Software bude sledovat, zda bulletin byl nebo nebyl doručen, otevřen, prohlédnut nebo na který obsah bylo kliknuto. V úvahu bude brát rovněž informace, které jste případně poskytli při přihlašování se k odběru Bulletinu nebo služby. Patří sem informace ve vašem profilu (distributor, obchodník/obchod, montér/dílna, spotřebitel, akademická sféra, tisk), vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, země, preferovaný jazyk, název společnosti a adresa, pokud jde o relevantní údaj. Tyto informace se využijí k vytváření osobních profilů a všeobecných zpráv ke zlepšení komfortu uživatele a k optimalizaci výkonnosti.

Uživatel musí souhlasit se softwarem pro sledování Newsletter Tracking při přihlášení se k odběru kteréhokoliv z bulletinů, a to zaškrtnutím políčka vedle textu:

„Prosím, přihlaste mne k odběru Bulletinu. Tento Bulletin je sledován, více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Z tohoto procesu můžete kdykoliv vystoupit kliknutím na odkaz na spodní straně každého bulletinu.”

a kliknutím na „Přistoupit“ (přidat se). Ze softwaru Newsletter Tracking může uživatel kdykoliv vystoupit kliknutím na odkaz na spodní straně každého bulletinu.

Použití osobních údajů

Portál nepřenáší, neprodává ani nepronajímá shromážděné osobní údaje uživatele třetím osobám, s výjimkou případů, které jsou výslovně popsány níže.

Pokud uživatel souhlasí, že bude kontaktován pro účely přímého marketingu, bude aktivně informován o výrobcích nebo službách Společnosti emailem, případně poštou. Uživatelé mohou být rovněž kontaktováni jménem externích obchodních partnerů, kteří jim předloží zvláštní nabídky, které pro ně mohou být zajímavé.

Portál je společně provozován Společností a jejími dceřinými společnostmi spolu s dalšími spolupracujícími partnery. K provozování společně provozované webové stránky je nutné, aby byly shromažďované údaje poskytnuty příslušné jiné společnosti nebo příslušnému spolupracujícímu partnerovi.

Ke zde popsaným účelům mohou být osobní údaje rovněž převáděny v rámci Evropského hospodářského prostoru a mimo Evropský hospodářský prostor, a to i do zemí, které případně Komise EU neuznává jako země, které zajišťují adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Společnost je povinna zavést příslušná bezpečnostní opatření k ochraně těchto převodů v souladu s platnými právem.

Použití souborů cookies

Portál využívá soubory „cookies“ k umožnění využívání webové stránky a k nabídce další funkčnosti. Cookie je textový soubor, který je zkopírován z webového serveru na pevný disk uživatele. Soubory cookies nemohou uskutečňovat programy ani infikovat počítač uživatele virem. Jedním z primárních účelů souborů cookies je podpora uživatele při procházení webové stránky a zjednodušení přístupů. V případě požadavku mohou být nastavení, která již byla uložena, znovu vyvolána, aby mohl uživatel snadněji používat webové stránky, které jsou uživatelem uzpůsobeny pro jeho potřeby. Uživatel může soubory cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Uživatelé mohou rovněž uzpůsobit svá nastavení prohlížeče pro soubory cookies podle svých potřeb. Pokud uživatel odmítne použití souborů cookies, může se stát, že nebude moci plně využívat všechny interaktivní možnosti Portálu. Zejména aplikace, které technicky závisí na použití souborů cookies, nemusí v tomto případě fungovat, nebo mohou vyžadovat umístění nového souboru cookie.

Pokud uživatelé nesouhlasí s použitím souborů cookies Portálem, mohou deaktivovat ukládání a používání svých zájmů a opětně je aktivovat později. Soubory cookies pro sledování se vypínají pomocí stejných mechanismů umístěním takzvaného „cookie pro odhlášení“ na počítač uživatele, aby se zabránilo anonymizovanému shromažďování údajů. Pokud byste vymazávali všechny své soubory cookies, upozorňujeme vás, že bude vymazán i soubor cookie pro odhlášení a může být nutné jej opětovně nainstalovat.

Portál aktuálně využívá soubory cookies k optimalizaci doručování inzerce od technologického dodavatele DoubleClick. Pokud si přejete vypnout optimalizaci prostřednictvím souboru DoubleClick Cookie, přejděte, prosím, na stránku: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx. Pokud si přejete soubory cookies vypnout, můžete rovněž využít webovou stránku nezávislou na poskytovateli http://www.meine-cookies.org. Na této webové stránce si můžete zvolit, zda jsou soubory cookies od příslušných poskytovatelů přijímány, nebo ne - stačí pouze dodržovat uvedené pokyny. 

Používání sociálních pluginů z YouTube

Aby bylo možné webovou stránku zatraktivnit a učinit ji uživatelsky přívětivější, začleňujeme dočasně na naši webovou stránku sociální pluginy z Youtube.com. Tyto pluginy jsou obvykle označeny logem spolupracujícího partnera a písemným dodatkem.

Jakmile uživatel vstoupí na stránku této webové stránky s tímto pluginem, prohlížeč uživatele vytvoří přímé, krátké spojení ke svým serverům. Toto se především využívá ke zobrazení obsahu pluginu. V tomto případě se spolupracující partner dozví o IP adrese uživatele. V praxi nemůže být tato IP adresa přiřazena přímo uživateli. Za jistých okolností může poskytovatel platformy uložit soubor cookie na počítači uživatele (viz „Použití souborů cookies“ výše). To, jestli uživatel chce povolit tyto soubory cookies, záleží na nastavení prohlížeče uživatele.

Služba vkládání záložek AddThis

Tento Portál obsahuje pluginy „AddThis“, které umožňují nastavení záložek nebo sdílení obsahu webové stránky prostřednictvím sociálních médií. Při používání záložek „AddThis“ se používají soubory cookies. Údaje vytvořené pří tomto procesu (například datum použití nebo jazyk prohlížeče) jsou předávány do společnosti AddThis LLC v USA a tam jsou zpracovány. Více informací o zpracování údajů společností AddThis LLC a o zásadách ochrany soukromí společnosti AddThis LLC naleznete na adrese www.addthis.com/privacy. Tato webová stránka obsahuje zejména informace o typu zpracovávaných údajů a o jejich zamýšleném účelu. U dotčených údajů neprovádíme ani analýzu, ani zpracování. Použitím pole „AddThis“ uživatel souhlasí se zpracováním údajů společností AddThis LLC v rozsahu, který je zřejmý z webové stránky „www.addthis.com“. Můžete kdykoliv podat námitku proti používání vaši údajů použitím „souboru cookie pro odhlášení“. Další informace můžete rovněž nalézt na výše uvedené webové stránce společnosti AddThis LLC.

Hotjar

Tento web využívá analytický nástroj „Hotjar“, který poskytuje společnost Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Nástroj Hotjar sleduje, kolik času uživatelé stráví na konkrétní části webu, jak dlouho trvá vyplnění určitých polí, na které odkazy klikají a dále analyzuje pohyby ukazatele myši. Tímto způsobem můžeme lépe porozumět zájmům a potřebám uživatelů a soustavně zlepšovat funkčnost našeho webu a dojem, který z něj uživatelé mají. Nástroj Hotjar používá soubory cookie a rozpoznává IP adresy (anonymizované), velikost displeje, typ zařízení (jednoznačné identifikátory zařízení), použité prohlížeče a polohu (nezbytná pro jazyková nastavení). Všechny tyto informace jsou ukládány v pseudonymizovaném uživatelském profilu, který nebude společností Hotjar ani námi znovu identifikován. Všechny údaje budou po 1 roce odstraněny. Další informace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar.

Možnost vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu a nastavení souborů cookie společností Hotjar na tomto webu nebo kterýchkoli jiných webech můžete odmítnout pomocí tohoto odkazu pro vyjádření nesouhlasu.

 

Sociální pluginy

Pluginy Facebooku

Do této webové stránky jsou začleněny pluginy sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie, 94025, Spojené státy). Uživatel může identifikovat plugin Facebooku podle loga Facebooku nebo podle tlačítka „Like“ na webové stránce. Uživatel nalezne přehled pluginů Facebooku zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud uživatel navštíví tuto webovou stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem Facebooku. To umožní společnosti Facebooku získat informaci, že uživatel navštívil tuto webovou stránku s jeho IP adresou. Pokud uživatel klikne na tlačítko Facebooku „Like“ (líbí se mi) zatímco je uživatel přihlášen do svého účtu na Facebooku, může uživatel propojit obsah této webové stránky se svým profilem na Facebooku. Díky tomu může společnost Facebook přiřadit návštěvu této webové stránky k účtu uživatele. Jako provozovatelé této webové stránky zdůrazňujeme, že nemáme žádné znalosti o obsahu údajů přenášených do společnosti Facebook, ani o způsobu, jakým společnost Facebook tyto údaje využívá. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně soukromí společnosti Facebook na adrese http://facebook.com/policy.php.

Pokud si uživatel nepřeje, aby společnost Facebook spojovala jeho návštěvy na této webové stránce s jeho uživatelským účtem na Facebooku, musí se uživatel nejprve odhlásit od svého účtu na Facebooku.

Pluginy Twitter

Do této webové stránky jsou začleněny pluginy Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené státy). Uživatel může identifikovat plugin Twitteru podle loga Twitteru nebo podle funkce „Re-Tweet“ na webové stránce.

Pokud uživatel navštíví tuto webovou stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem Twitter. Společnost Twitter získá informace o návštěvě uživatele na této webové stránce (například o použité IP adrese), které budou přiřazeny k vašemu účtu na Twitteru. Jako provozovatelé této webové stránky zdůrazňujeme, že nemáme žádné znalosti o obsahu údajů přenášených do společnosti Twitter, ani o způsobu, jakým společnost Twitter tyto údaje využívá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Svá nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit v nastavení účtu na svém účtu na Twitteru na adrese http://twitter.com/account/settings. 

Pluginy Pinterest

Do této webové stránky jsou začleněny pluginy Pinterest.com (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, Spojené státy). Uživatel může identifikovat plugin Pinterestu podle loga Pinterestu nebo podle tlačítka „Pin-it“ na webové stránce.

Pokud uživatel navštíví tuto webovou stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem Pininterest. To umožní společnosti Pinterest získávat informace o návštěvách uživatelů na této webové stránce (například používané IP adresy) a spojovat tyto údaje s vaším účtem na Pinterestu. Jako provozovatelé této webové stránky zdůrazňujeme, že nemáme žádné znalosti o obsahu údajů přenášených do společnosti Pinterest, ani o způsobu, jakým společnost Pinterest tyto údaje využívá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest na adrese http://pinterest.com/about/privacy.

Pokud si uživatel nepřeje, aby společnost Pinterest spojovala jeho návštěvy na této webové stránce s jeho uživatelským účtem na Pinterestu, musí se uživatel nejprve odhlásit od svého účtu na Pinterestu.

Pluginy-LinkedIn

Do této webové stránky jsou začleněny pluginy společnosti LinkedIn.com (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Spojené státy). Uživatel může identifikovat plugin LinkedIn podle loga LinkedIn nebo podle tlačítka „Recommend“ na webové stránce.

Pokud uživatel navštíví tuto webovou stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem LinkedIn. To umožní společnosti LinkedIn získávat informace o návštěvách uživatelů na této webové stránce (například používané IP adresy) a spojovat tyto údaje s vaším účtem na LinkedIn. Jako provozovatelé této webové stránky zdůrazňujeme, že nemáme žádné znalosti o obsahu údajů přenášených do společnosti LinkedIn, ani o způsobu, jakým společnost LinkedIn tyto údaje využívá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pokud si uživatel nepřeje, aby společnost LinkedIn spojovala jeho návštěvy na této webové stránce s jeho uživatelským účtem na LinkedIn, musí se uživatel nejprve odhlásit od svého účtu na LinkedIn.

Google Maps

Tato webová stránka používá Google Maps od společnosti Goolge Inc. Používáním této webové stránky uživatel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a používáním automatizovaných údajů shromažďovaných společností Google Inc, jejími zprostředkovateli a třetími osobami. Podmínky používání pro Google Maps naleznete pod: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html

Typy písma Typekit 

Společnost začleňuje externí typy písma od společnosti Typekit prostřednictvím portálu. Typekit je služba, kterou nabízí společnost Adobe (dále jen: „Společnost Adobe“). Tyto webové typy písma jsou začleněny vyvoláním serveru Adobe (v USA). Dle našeho vědomí ukládá společnost Adobe alespoň IP adresu prohlížeče koncového zařízení osob navštěvujících naše webové stránky. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Typekit na adrese: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html 

Používání webového typu písma z myfonts.com 

Tento Portál využívá webové fonty z „myfonts.com“, služby pro typy písma společnost MyFonts Inc. Tudíž se na náš portál stahuje kód skriptu společnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (dále jen: „MyFonts“). Pokud je ve vašem prohlížeč aktivován JavaScript a nebylo nainstalováno žádné blokování JavaScript, může se stát, že váš prohlížeč bude přenášet osobní údaje do společnosti MyFonts. Nevíme, které údaje spojuje společnost MyFonts s přijímanými údaji, ani za jakými účely jsou tyto údaje společností MyFonts používány. Aby se zabránilo provádění JavaScript kódu společnosti MyFonts úplně, můžete si nainstalovat blokování JavaScript (například www.noscript.net). Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti MyFont se nacházejí na tomto odkazu: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions

Technické zabezpečení

Společnost se zavazuje k ochraně soukromí uživatele a nepřetržitě aktualizuje technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně údajů, které nám byly svěřeny. Tato opatření jsou určena k zabránění neoprávněnému přístupu, nezákonnému vymazání nebo manipulaci, a rovněž náhodným ztrátám údajů co nejlepším způsobem. 

Kontrola nad vašimi osobními údaji 

Uživatelé mohou kdykoliv odvolat svůj souhlas s ukládáním jejich osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou. Dále mohou uživatelé kdykoliv odvolat svůj souhlas se shromažďováním a uchováváním jejich dobrovolně poskytnutých údajů ze strany Portálu. Uživatelé mohou rovněž podat námitku kdykoliv a bezplatně proti zpracovávání jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Zasílací adresa je:
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgie 
Případně mohou uživatelé zaslat Společnosti e-mail na adresu: 
privacyoffice@driv.com

V případě odvolání týkajícího se ukládání a zpracovávání údajů uživatele se může stát, že Společnost nemusí být schopna poskytovat určité služby.

Kromě toho mohou uživatelé podat stížnost u svého příslušného Dohledového orgánu. Toto je národní dohledový orgán pro ochranu osobních údajů (Urad pro ochranu osobnich udaju): https://www.uoou.cz 

Právo přístupu

Na základě žádosti uživatele vás bude Společnost s radostí informovat bezplatně o tom, zda a které osobní údaje uvedeného uživatele nebo jeho přezdívky byly uloženy. Společnost opraví všechny nepřesné údaje, jakmile se o nich dozví. Pokud chcete uplatnit svá práva přístupu a práva na opravu, obracejte se, prosím, na Společnost na adrese uvedené v předchozím oddíle.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo na průběžnou revizi nebo doplnění Zásad ochrany osobních údajů dle svého uvážení. Uživatel odpovídá za pravidelné kontrolování webových stránek Společnosti, zda se na nich nenachází aktualizované Zásady ochrany osobních údajů, které nabývají účinnosti jejich sepsáním. Pokračováním v užívání webových stránek Společnosti uživatel souhlasí s revidovanými nebo doplněnými Zásadami ochrany osobních údajů. 

Kontaktní informace

Pokud budete mít další otázky nebo další dotazy týkající se shromažďování údajů, můžete se na nás obrátit: 

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium
Fax: +32 3450 8015

VEDENÍ

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium
Jednatelé společnosti: Helene Debard, Edoardo Savio
Obchodní rejstříkový soud: Místní soud v Antverpách
Číslo v rejstříku: BE 0452.101.063 DIČ: BE 0452.101.063 

Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Federal-Mogul Motorparts 

Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Federal-Mogul Motorparts´ si můžete prohlédnout kliknutím na níže uvedený odkaz: www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html