Naše kultura

Poslechněte si naše lidi, kteří vysvětlují, jakým způsobem každý den žijeme našimi hodnotami.

Vize, poslání a hodnoty

Své poslání, vizi a hodnoty bereme velmi vážně. Řídíme se jimi při naší práci. Naší vizí je neustále „zvyšovat laťku“ v odvětví motorových dílů. Naším posláním je objevovat, navrhovat a dodávat nejbezpečnější výrobky a nejchytřejší řešení, která našim zákazníkům pomohou uspět dnes i v budoucnu.

VMV_OurCulture-04

Naše hodnoty

ZODPOVĚDNOST

Neseme odpovědnost za své činy a dodržujeme své závazky. Tím budujeme důvěru mezi sebou i u našich zákazníků. Zasluhujeme si důvěru, kterou do nás ostatní vkládají, a neustále hledáme příležitosti, jak ji posílit vytvářením skutečné hodnoty.

INTEGRITA

Oddali jsme se své práci, bezpečnosti našich postupů a kvalitě a spolehlivosti našich výrobků a služeb. Snažíme se vždy jednat správně a jsme upřímní a transparentní, tak abychom věci mohli dělat lépe.

RESPEKT

Ceníme si nápadů a přínosů ostatních a ochotně je přijímáme. Umíme naslouchat a přizpůsobujeme náš přístup konkrétním obchodním prioritám a potřebám našich partnerů a zákazníků.

TÝMOVÁ PRÁCE

Společně odvádíme nejlepší práci – sdílíme globálně osvědčené postupy, stavíme na našich nápadech a učíme se a rozvíjíme společně. Jsme flexibilní a vstřícní – vytváříme partnerství, abychom dospěli k lepším, rychlejším a chytřejším řešením.

INOVACE

Neustálým posouváním hranic hledáme víc než jen snadné nebo očekávané odpovědi – vzájemně se stavíme před výzvy a rozšiřujeme naši kreativitu. Náš podnikatelský duch nás vede k tomu, abychom šli za velkými sny a identifikovali příležitosti, které vyřeší současné výzvy a půjdou ještě dál.

NADŠENÍ

Jsme hrdí na své úspěchy – velké i malé – a rádi každý den oslavujeme pokrok. Vynakládáme čas, abychom se navzájem poznali, což nás dále motivuje ke společnému úspěchu.
 

Sjednocení, nikoliv však stejní

Věříme, že díky kultuře zaměřené na výkon a různorodé pracovní síle bude divize DRiV žádaným zaměstnavatelem, což nám nakonec umožní generovat více nápadů a lepší řešení, která slouží zákazníkům po celém světě.

Společnost DRiV se zavázala poskytovat všem uchazečům o zaměstnání stejné příležitosti založené na individuální kvalifikaci a bez ohledu na rasu, barvu, náboženství, pohlaví, věk, národnostní původ, sexuální orientaci, zdravotní postižení, statut veterána, rodinný stav nebo jakýkoli jiný obdobně chráněný statut. Naší politikou je dodržování všech platných zákonů upravujících pracovněprávní postupy.