INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Základní informace o firmě

Jméno firmy: Federal-Mogul Friction Products a.s.
Sídlo: Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Identifikační číslo: 45534144
Zapsaná v OR vedeném u KS v Hradci Králové odd. B, vložka 561
Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty – personální oddělení – pro nábor

Marcela Sládková
Tel: 739 382 663
Email: marcela.sladkova@driv.com
Monika Hejnová
Tel: 734 393 256
Email: monika.hejnova@driv.com


Politika životního prostředí , zdraví a bezpečnosti
Zásady kvality společnosti DRiV
Prohlášení k politice kvality, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.