Společenská odpovědnost 

Aktivní pomoc globální komunitě

Divize DRiV je součástí společnosti DRiV LLC, kterou sjednocuje její poslání zachovat životní prostředí a šetřit zdroje. Jako globální organizace jsme se zavázali podporovat místní komunity a usilovat o zdravější a produktivnější svět.  Naším cílem je prosazovat postupy, které podporují péči o životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců, aktivně rozšiřovat komunity, ve kterých pracujeme a žijeme, a vyvíjet inovativní řešení ke snížení emisí skleníkových plynů a částic.

Výrobky

Inovace výrobků klade důraz na kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a výkon. Nejnovější nabídku představují nové brzdové destičky Wagner® OEX zajišťující o 15 metrů kratší brzdnou dráhu* a brzdy Ferodo® Eco-Friction® navržené pomocí materiálů šetrných k životnímu prostředí ještě před očekávaným vydáním právních předpisů pro těžké kovy. Divize DRiV kromě toho nadále provádí značné investice do školení na pracovišti, online a na vyžádání pro automechaniky, která jim pomáhají doplňovat si dovednosti o nejnovější informace z oblasti instalace náhradních dílů. Divize DRiV se dále zavázala, že bude spotřebitele vzdělávat v otázce významu rozlišování v nabídce náhradních dílů, a to prostřednictvím probíhající online informační kampaně Parts MatterTM.

*Výsledky založené na testování brzdného výkonu při 95 km/h, které provedla společnost Link Engineering Company a při kterém se porovnávaly brzdové destičky Wagner s destičkami konkurentů ve vozidlech 2014 F-150, 2011 Toyota RAV4 a 2013 Chevrolet Tahoe.

V uplynulých několika letech získaly výrobky společnosti DRiV uznání od organizací PACE, The Auto Care Association, The Automotive Communication Council, The Car Care Council Woman’s Board a řady dalších.

Veřejnost

Ve společnosti DRiV jsme živou součástí komunit, ve kterých pracujeme a žijeme. Naši zaměstnanci se po celém světě účastní místních charitativních akcí, od dobrovolnictví přes získávání financí a shromažďování potravin pro místní potravinářské banky, po pořádání akcí darování krve, podporu škol a nemocnic, zlepšování životních podmínek ve venkovských oblastech a přispívání k ochraně životního prostředí pomocí organizovaných úklidových akcí a zalesňování.

Jako společnost podporujeme důležitou práci neziskových organizací, které poskytují pomoc při katastrofách, a povzbuzujeme naše zaměstnance k účasti na osvětových aktivitách. Hrdě také podporujeme místní záchranáře a vojenské veterány a pravidelně se zapojujeme do řady místních programů v zemích, ve kterých působíme. 

Společnost DRiV se nadšeně zapojuje do otázek vzdělávání dětí všech věkových kategorií na celém světě a účastní se poradenských programů, které pomáhají studentům v jejich vzdělávání.  Celosvětově jsme například dobrovolně doplňovali knihy do knihoven, budovali školy a učili třídy, abychom pomohli studentům dosáhnout jejich cílů ve vzdělání.  Máme také řadu místních programů, které odměňují děti našich zaměstnanců za vynikající akademické výsledky.

Životní prostředí

V roce 2013 jsme si stanovili tříletý cíl k dosažení 3% snížení emisí skleníkových plynů (GHG) do konce roku 2016. V roce 2015 jsme náš cíl, normalizovaný podle úrovně výroby, překročili o více než 3 %.

Jak těchto výsledků dosahujeme? Od jednoduchých změn, jako např. častější využití osvětlení LED a vylepšení vytápění a chlazení, až po postupy odstavování výrobních zařízení, která se nepoužívají. Každé z těchto opatření přispívá ke snížení emisí elektrické a stacionární energie. Když tyto změny vynásobíte našimi více než 115 výrobními zařízeními po celém světě, čísla se ještě zvýší – v roce 2015 jsme snížili emise skleníkových plynů o 6 % v porovnání s výchozím stavem.  Jako ekologicky uvědomělá korporace se společnost DRiV již více než 10 let zapojuje do aktivit snižování energetické náročnosti.  Tyto aktivity vedly ke snížení emisí skleníkových plynů. Od roku 2012 kromě toho podáváme zprávy o změnách klimatu do projektu Carbon Disclosure Project (CDP).

Závazek společnosti DRiV vůči životnímu prostředí se neomezuje pouze na vývoj trvale udržitelných technologií motorů, které snižují emise. Společnost byla jednou z prvních na světě, která zavedla kompletní řadu brzdových destiček s nízkým nebo nulovým obsahem mědi, a to více než deset let před schválením právního předpisu, který zakazuje používání mědi z důvodu nepříznivých dopadů na životní prostředí. K dnešnímu dni je brzdovými destičkami naší značky Eco-Friction® vybaveno více než 2,5 milionu vozidel po celém světě.

Přečtěte si celou zprávu Firemní společenská odpovědnost (CSR)