James

Jako servisní odborník a asistent manažera našeho centra technické podpory v Southfieldu, MI stojí James v přední linii iniciativy divize DRiV, která má za cíl řešit nedostatek ASC – certifikovaných automobilových techniků v USA. Program Garage Gurus nabízí zdroje školení na pracovišti, online a na zakázku pro začínající automobilové techniky.   Jak říká James: „Je to náš způsob, jak pomoci našemu průmyslu čelit výzvám rychle se měnícího odvětví oprav automobilů.“

James získal bakalářský titul v oboru automobilové technologie na Lincolnově technickém institutu a bezprostředně po ukončení studia zahájil svou kariéru v oboru.

 „Naše centra technické podpory se nachází na 12 hlavních trzích po celé zemi.  Kromě toho máme na silnicích přibližně 35 vozů, ze kterých každý den poskytujeme zákazníkům školení.“

„Svou práci jako Garage Guru pro divizi DRiV mám moc rád.  Skočil jsem po příležitosti.  Je mi ctí pomáhat našemu odvětví a zároveň můžu každý den mluvit o autech!“