Odpowiedzialność społeczna

Globalne zaangażowanie społeczne

DRiV jest częścią przedsiębiorstwa DRiV LLC, w którym jesteśmy zjednoczeni w naszej misji ochrony środowiska i jego zasobów. Jako organizacja globalna jesteśmy zaangażowani we wspieranie lokalnych społeczności i tworzenie zdrowszego świata. Nasze cele obejmują podejmowanie praktyk promujących ochronę środowiska oraz zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, aktywnego wzmacniania społeczności, w których pracujemy i mieszkamy oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i cząstek stałych.

Produkty

Innowacyjność podkreśla jakość, bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność produktów. Nasze najnowsze oferty obejmują klocki hamulcowe Wagner® OEX, które zapewniają drogę hamowania krótszą nawet o 15 metrów* oraz klocki hamulcowe Ferodo® Eco-Friction® wyprodukowane z materiałów przyjaznych dla środowiska, wyprzedzające przyszłe normy dotyczące metali ciężkich. Ponadto DRiV nieprzerwanie podejmuje szeroko zakrojone działania związane z prowadzeniem szkoleń technicznych dla mechaników samochodowych, w celu utrzymania wysokiego poziomu ich kompetencji. Firma DRiV zobowiązała się również wesprzeć działania w zakresie edukacji klientów i wyjaśnianiu różnic wśród asortymentu dostępnych części zamiennych poprzez internetową kampanię informacyjną Parts MatterTM.

*Wyniki uzyskane na podstawie prób hamowania z prędkości 100 km/h przeprowadzonych przez Link Engineering Company, w ramach których porównano klocki hamulcowe Wagner Brake z konkurencyjnymi klockami, w pojazdach 2014 Ford F-150, 2011 Toyota RAV4 i 2013 Chevrolet Tahoe.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat firma DRiV zyskała uznanie takich gremiów jak PACE, The Auto Care Association, The Automotive Communication Council, The Car Care Council Woman’s Board i wielu innych.

Społeczności

Pracownicy DRiV są aktywnymi uczestnikami życia zarówno w pracy jak i miejscu zamieszkania. Nasi pracownicy na całym świecie uczestniczą w lokalnych inicjatywach charytatywnych, począwszy od oferowania swojego czasu na kwestowanie i gromadzenia funduszy dla lokalnych banków żywności, organizowania akcji oddawania krwi, wspierania szkół i szpitali, po polepszanie warunków życia na terenach wiejskich i ochronę środowiska przez organizowanie akcji sprzątania i kampanii zalesiania.

Jako firma wspieramy działalność organizacji typu non-profit w zakresie udzielania pomocy ofiarom katastrof, a także zachęcamy naszych pracowników do uczestnictwa w akcjach pomocowych. Z dumą wspieramy również lokalne podmioty niosące pierwszą pomoc oraz wspierające weteranów wojskowych, i regularnie angażujemy się w różnorodne programy lokalne w krajach, w których działamy.

Pasją firmy DRiV są sprawy związane z edukacją dzieci we wszystkich grupach wiekowych, na całym świecie i uczestnictwo w programach doradczych. Dla przykładu, zgłosiliśmy się na poziomie globalnym do akcji uzupełniania zapasów bibliotek, budowy szkół i prowadzenia zajęć, aby pomóc uczniom w uzyskaniu wykształcenia. Realizujemy również wiele lokalnych programów, w ramach których nagradzamy dzieci naszych pracowników za wybitne osiągnięcia w nauce.

Środowisko

W 2013 roku, stworzyliśmy 3-letni plan uzyskania 3% redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do końca 2016 roku. Już w 2015 roku przekroczyliśmy nasze założenia o ponad 3%, skorygowane o zmiany wynikające z wielkości produkcji.

W jaki sposób uzyskujemy takie wyniki? Poczynając od prostych zmian takich jak zwiększenie użycia oświetlenia LED oraz ulepszenia w zakresie ogrzewania i chłodzenia, po procedury wyłączania urządzeń nie będących w eksploatacji. Każde z tych działań przyczynia się do redukcji zużycia energii elektrycznej. Gdy pomnożymy te zmiany przez ponad 115 placówek produkcyjnych na całym świecie, liczby te ulegną zwielokrotnieniu.  W roku 2015 ograniczyliśmy emisje GHG o 6% w porównaniu do wartości wyjściowej. Jako organizacja środowiskowo świadoma, DRiV od ponad 10 lat aktywnie angażuje się w akcje ograniczenia zużycia energii.  Akcje te przyniosły skutek w postaci redukcji emisji GHG; ponadto od 2012 roku raportujemy dane w ramach Carbon Disclosure Project (CDP).

Zaangażowanie DRiV w ochronę środowiska nie ogranicza się wyłącznie do ekologicznych technologii budowy silników, które redukują emisję. Nasza firma jako jedna z pierwszych na świecie uruchomiła linię klocków hamulcowych o niskiej i zerowej zawartości miedzi, ponad 10 lat przed wprowadzeniem ustawodawstwa wycofującego stosowanie miedzi z powodu jej niekorzystnego wpływu na środowisko. Do tej pory ponad 2,5 miliona pojazdów na całym świecie zostało wyposażonych w klocki hamulcowe Eco-Friction® .

Przeczytaj nasz Raport na temat Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (ang. Corporate Social Responsibility — CSR)