Polityka prywatności

Polityka prywatności następujących stron internetowych i ich podsekcji

www.drivparts.com/pl-pl; www.beruparts.pl; www.championautoparts.pl; www.ferodo.pl; www.jurid.pl; www.moogparts.pl; eu.monroe.com/pl-pl/; overdriv.com

Aby wydrukować Politykę prywatności, kliknij tutaj.

Aby pobrać kopię Polityki prywatności, kliknij tutaj

Firma Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. wpisana do rejestru handlowego w Antwerpii pod numerem BE 0452.101.063 z siedzibą w Kontich (Belgia), pod adresem Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgia, VAT-ID BE 0452.101.063 (zwana dalej „Firmą”), jest odpowiedzialna za strony internetowe wymienione powyżej (zwane dalej „Stronami internetowymi”).

Firma kładzie bardzo duży nacisk na prywatność i ochronę danych. Jej priorytetem jest gromadzenie oraz wykorzystywanie wszelkich danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych. Korzystając ze Stron internetowych lub rejestrując się na Stronach internetowych lub w dowolnych podsekcjach Stron internetowych (np. Garage Gurus), użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki polityki prywatności (zwanej dalej „Polityką prywatności”). W przypadku niewyrażenia zgody na warunki Polityki prywatności użytkownik powinien zaprzestać korzystania z portalu i wycofać rejestrację.

Firma gromadzi dane osobowe za pośrednictwem Stron internetowych oraz ich podsekcji (także łącznie zwanych dalej „Portalem”) w różnych miejscach. Za pomocą niniejszej Polityki prywatności Portal przybliża użytkownikowi, które dane są niezbędne i w jaki sposób użytkownik może czerpać wyjątkowe korzyści, dobrowolnie udostępniając dodatkowe dane. 

Zasady ogólne

Użytkownik może korzystać z Portalu bez uprzedniej rejestracji lub logowania. Mimo to dostęp do niektórych sekcji Portalu może wymagać rejestracji.

Kiedy użytkownik korzysta z Portalu, serwer internetowy Firmy gromadzi ogólne informacje techniczne wymagane do funkcjonowania portalu; obejmuje to szczególnie informacje dotyczące oprogramowania stosowanego przez użytkownika, adres IP komputera, adresy witryn wywoływane przez użytkownika oraz godzinę oraz czas trwania odwiedzin. Dane te nie zawierają żadnych odniesień do danych osobowych użytkownika (takich jak nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.). Zgromadzone dane nie są kojarzone z żadnymi danymi rejestracyjnymi.

Gromadzenie oraz wykorzystywanie danych

Korzystanie ze spersonalizowanej wersji Portalu wymaga wcześniejszej rejestracji. W tym celu gromadzone są następujące dane: nazwa użytkownika, tytuł, imię i nazwisko i/lub adres e-mail.

Udostępnienie wszystkich powyższych informacji jest obowiązkowe i – jeżeli użytkownik nie zgodzi się na dodatkowe warunki – będą one wykorzystywane wyłącznie z myślą o realizacji określonych w treści umowy celów biznesowych oraz zapewnieniu użytkownikowi odpowiednich usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, do których dostęp gwarantuje rejestracja. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z innych stron będących własnością Federal-Mogul Group i/lub firm stowarzyszonych, jego dane zostaną wykorzystane z myślą o realizacji tych celów. Zgoda użytkownika na gromadzenie, przechowywanie lub wykorzystywanie danych zostanie zarejestrowana. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie jego danych do celów reklamowych oraz badań rynku/opinii, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie i bezpłatnie.

Ostatecznie w celu dokonania bardziej szczegółowej rejestracji użytkownicy mogą wprowadzić dodatkowe dane dobrowolnie.

Firma analizuje zachowanie użytkowników w trakcie korzystania ze stron Portalu. Celem takiego działania jest nieustanne podnoszenie jakości usług świadczonych za pośrednictwem Portalu. Analizy te nie koncentrują się na pojedynczych użytkownikach. Prowadzone są w formie zbiorczej tak, aby przypisanie wyników do poszczególnych użytkowników nie było możliwe.

Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych

W przypadku uzyskania zgody użytkownika na gromadzenie i wykorzystywanie jego danych przetwarzanie danych będzie oparte na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W takim przypadku użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest konieczne do wykonania umowy, przetwarzanie danych będzie oparte na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, będzie ono oparte na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Wreszcie, jeżeli przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika wymagające ochrony danych osobowych, przetwarzanie danych będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takim przypadku przetwarzanie danych będzie niezbędne w celu umożliwienia spersonalizowanego korzystania z portalu oraz różnych innych usług i treści informacyjnych udostępnianych na Stronach internetowych oraz do dalszej poprawy jakości korzystania ze Stron internetowych. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane tylko przez określony czas, wymagany do zrealizowania celów, dla których zostały zgromadzone, lub w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, jakie nakazują przetrzymania takich danych. Następnie dane osobowe zostaną usunięte, zanonimizowane lub zagregowane w celu usunięcia wszelkich cech pozwalających na identyfikację powiązanych z nimi osób („anonimizacja”).  Dalsze opisy i objaśnienia dotyczące każdego przypadku przetwarzania danych i podanych środków bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Platforma edukacyjna Garage Gurus

Portal ten oferuje informacje i materiały do nauki w sekcji edukacyjnej „Garage Gurus”. Usługi platformy edukacyjnej są hostowane i utrzymywane przez dostawcę systemu zarządzania nauczaniem, firmę Roundtable Learning (8401 Chagrin Rd Ste 6 Chagrin Falls, OH 44023, Stany Zjednoczone). Podczas rejestracji w Garage Gurus lub korzystania z dowolnej usługi Garage Gurus wszystkie dane podane przez użytkownika (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, ustawienia językowe, kraj, historia przebytych szkoleń, ukończone kursy, postępy, wyniki i oceny, certyfikaty i punkty za dokształcanie zawodowe) zostaną przekazane zewnętrznemu dostawcy – firmie Roundtable Learning – oraz będą przez nią przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług świadczonych użytkownikowi. Roundtable Learning korzysta z Amazon Web Services („AWS”), dostawcy platformy chmurowej od Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone). Serwery AWS związane z powyższym procesem znajdują się we Frankfurcie w Niemczech. 

Google Analytics

Po wyrażeniu przez użytkownika zgody, w stosownych przypadkach wymaganej przepisami obowiązującego prawa, Portal korzysta z Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają prowadzenie analiz sposobu, w jaki korzysta on z Portalu. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z Portalu (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane przez Google na serwer w USA, gdzie są przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu, przygotowując raporty o aktywności na stronie dla jej operatorów oraz dostarczając inne usługi związane z aktywnością na stronie oraz korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli strony trzecie zajmują się przetwarzaniem informacji w imieniu Google. Google nie powiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może nie wyrazić zgody na instalację plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki, jednakże należy pamiętać, że w takiej sytuacji korzystanie ze wszystkich funkcji Portalu może być niemożliwe. Korzystając z Portalu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez Google informacji na jego temat w sposób opisany powyżej i w celach określonych powyżej. Dane zebrane przez Google Analytics będą przechowywane przez okres 26 miesięcy.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na gromadzenie oraz przechowywanie danych na jego temat w przyszłości w każdej chwili, wchodząc na tę stronę: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl]. W uwagi na toczącą się obecnie debatę na temat wykorzystania narzędzi do analizy przy użyciu pełnych adresów IP chcielibyśmy zaznaczyć, że Portal korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, dzięki czemu adresy IP są przetwarzane wyłącznie w skróconej wersji, aby zapobiec ich bezpośredniemu skojarzeniu z określonym użytkownikiem.

Należy pamiętać, że informacje identyfikowalne osobowo, które są bezpośrednio rozpowszechniane przez użytkownika za pośrednictwem czatu, forów lub innych ogólnodostępnych komunikatorów, mogą być gromadzone oraz wykorzystywane przez inne osoby.

Adobe Analytics (Omniture)

Po wyrażeniu przez użytkownika zgody, w stosownych przypadkach wymaganej przez przepisy obowiązującego prawa, Portal korzysta z Adobe Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”). Narzędzie Adobe Analytics wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają prowadzenie analiz ruchu na stronie internetowej. Przekazywanie Adobe informacji generowanych przez pliki cookie sprawia, że adres IP staje się anonimowy przed określeniem jego geolokalizacji, a przed przekazaniem do przechowywania zostaje on zastąpiony przez ogólny adres IP. Adobe w imieniu operatora Portalu będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, przygotowując raporty o aktywności na stronie dla jej operatorów oraz dostarczając inne usługi związane z aktywnością na stronie oraz korzystaniem z internetu. Adobe nie powiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Adobe. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na instalację plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Jednakże należy pamiętać, że w takiej sytuacji korzystanie ze wszystkich funkcji Portalu może być niemożliwe. Co więcej, użytkownik może zapobiec gromadzeniu oraz wykorzystywaniu danych przez Adobe (pliki cookie oraz adres IP), pobierając oraz instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną na następującej stronie: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Facebook Domain Insights

Po wyrażeniu przez użytkownika zgody, w stosownych przypadkach wymaganej przepisami obowiązującego prawa, Portal korzysta z Facebook Insights – internetowego narzędzia do analizy statystyk udostępnianego przez firmę Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook”). Narzędzie Facebook Domain Insights wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają prowadzenie analiz ruchu na stronie internetowej. Przekazywanie Facebookowi informacji generowanych przez pliki cookie sprawia, że adres IP staje się anonimowy przed określeniem jego geolokalizacji, a przed przekazaniem do przechowywania zostaje on zastąpiony przez ogólny adres IP. Facebook w imieniu operatora Portalu będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, przygotowując raporty o aktywności na Portalu dla jej operatorów oraz dostarczając inne usługi związane z aktywnością na Portalu oraz korzystaniem z internetu. Facebook nie powiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Facebooka. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na instalację plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Jednakże należy pamiętać, że w takiej sytuacji korzystanie ze wszystkich funkcji Portalu może być niemożliwe. Co więcej, użytkownik może zapobiec gromadzeniu oraz wykorzystywaniu danych przez Facebooka (pliki cookie oraz adres IP), korzystając z niezależnej od operatora strony internetowej: http://www.meine-cookies.org. Na tej stronie można określić swoje preferencje na temat wykorzystywania plików cookie od określonych dostawców – wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności portalu Facebook na stronie internetowej https://www.facebook.com/policy.php.

Aby Facebook nie kojarzył wizyt użytkownika na tej stronie z jego kontem na Facebooku, przed rozpoczęciem korzystania z Portalu użytkownik musi się wylogować ze swojego konta na Facebooku.

Śledzenie Newsletterów

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie do śledzenia newsletterów firmy Selligent SA (Avenue de Finlande 2, bte 2, 1420 Braine-l’Alleud, Belgia) w celu oceny skuteczności newsletterów wysyłanych do użytkowników. Jeśli użytkownik zarejestruje się w ramach którejkolwiek z usług Newslettera świadczonych przez tę stronę, oprogramowanie śledzące będzie zawarte w każdym wysłanym newsletterze. Oprogramowanie śledzi, czy i kiedy newsletter został dostarczony, otwarty i przeczytany oraz który element treści został kliknięty. Uwzględni również informacje, które użytkownik mógł podać podczas zapisywania się do Newslettera lub usługi. Zależnie od potrzeby mogą to być takie informacje jak profil użytkownika (dystrybutor, sprzedawca detaliczny / sklep, monter/warsztat, konsument, pracownik akademicki, wydawnictwo), imię i nazwisko, numer telefonu, kraj zamieszkania, preferencje językowe, nazwa firmy lub adres. Dane te będą wykorzystywane do tworzenia profili osobistych i raportów ogólnych w celu poprawy jakości korzystania z usług i optymalizacji wydajności.

Podczas zapisywania się do dowolnego newslettera użytkownik musi wyrazić zgodę na śledzenie Newslettera, zaznaczając pole wyboru obok tekstu:

„Chcę zapisać się do newslettera. Niniejszy newsletter jest śledzony. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, klikając link na dole każdego newslettera”.

i kliknięcie polecenia „Zapisz mnie”. Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia Newslettera w dowolnym momencie, klikając link znajdujący się na dole każdego newslettera. 

Posługiwanie się danymi osobowymi

Portal nie przekazuje, nie sprzedaje ani w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych poniżej.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na kontakt na potrzeby marketingu bezpośredniego, będzie on na bieżąco informowany na temat produktów lub usług Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Z użytkownikami może być również nawiązywany kontakt w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych w celu przedstawienia im specjalnych ofert, które mogą być dla nich szczególnie interesujące.

Portal jest wspólnie obsługiwany przez Firmę i jej spółki zależne razem z innymi współpracującymi partnerami. W celu zagwarantowania funkcjonowania wspólnie obsługiwanego Portalu wymagane jest udostępnienie gromadzonych danych odpowiednim firmom zewnętrznym lub odpowiednim partnerom współpracującym.

Dla celów opisanych w niniejszym dokumencie dane osobowe mogą być również przekazywane wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza nim, w tym do krajów, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającego poziomu ochrony danych osobowych. Firma wdroży odpowiednie zabezpieczenia w celu przeprowadzenia operacji przekazywania takich danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Stosowanie plików cookie

Portal wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Portalu i w celu oferowania im dodatkowych funkcji. Pliki cookie to pochodzące z serwera internetowego to pliki tekstowe, które są umieszczane na twardym dysku użytkownika. Pliki cookie nie uruchamiają programów ani nie infekują komputerów użytkownika wirusami. Jednym z podstawowych celów plików cookie jest zapewnianie użytkownikom wsparcia w przeglądaniu zawartości Portalu oraz ułatwianie dostępu do niej. W razie potrzeby ustawienia, które zostały wcześniej zapisane, mogą zostać wycofane, dzięki czemu użytkownik może w łatwiejszy sposób korzystać ze spersonalizowanych stron internetowych. Użytkownik może wyrazić zgodę albo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych wykorzystuje pliki cookie automatycznie. Użytkownik ma również możliwość dostosowania ustawień przeglądarki do własnych potrzeb. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie plików cookie, nie będzie mógł on w pełni korzystać z interaktywnych opcji Portalu. Szczególnie aplikacje, które są zależne od plików cookie od strony technicznej, mogą w takim przypadku nie działać poprawnie lub wymagać pobrania nowego pliku cookie.

Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie przez Portal plików cookie, może wyłączyć opcję ich zapisywania oraz wykorzystywania, a następnie w dowolnej chwili ją włączyć. Pliki cookie umożliwiające śledzenie są wyłączane w ten sam sposób, poprzez umieszczenie na komputerze użytkownika plików cookie typu opt-out, które zapobiegają anonimowemu gromadzeniu danych. W przypadku usunięcia z dysku wszystkich plików cookie należy pamiętać, że stanie się to również z plikami cookie typu opt-out, co oznacza ewentualną konieczność ich instalacji w przyszłości.

Aktualnie Portal korzysta z plików cookie w celu optymalizacji usług dostawcy produktów dla reklamodawców DoubleClick. Aby wyłączyć optymalizację za pomocą DoubleClick Cookie, wejdź na stronę http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Aby wyłączyć pliki cookie, możesz również skorzystać z niezależnej od operatora strony internetowej http://www.meine-cookies.org. Na tej stronie można określić swoje preferencje na temat wykorzystywania plików cookie od określonych dostawców – wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych YouTube

Aby zwiększyć atrakcyjność Portalu i uczynić go bardziej przyjaznym dla użytkowników, tymczasowo zintegrowaliśmy go z wtyczkami do serwisu YouTube.com. Wtyczki te są zwykle oznaczone logo partnera współpracującego wraz z opisem słownym.

Natychmiast po otwarciu strony zawierającej taką wtyczkę przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z jej serwerem. Umożliwia to między innymi wyświetlenie zawartości wtyczki. W tym przypadku partner współpracujący zgromadzi informacje na temat adresu IP użytkownika. W praktyce ten adres IP nie będzie mógł zostać przypisany bezpośrednio do użytkownika. W pewnych okolicznościach dostawca platformy może przechowywać pliki cookie na komputerze użytkownika (patrz punkt „Stosowanie plików cookie” powyżej). To, czy użytkownik będzie mógł zezwolić na te pliki cookie, zależy od jego przeglądarki. 

Serwis zakładek społecznościowych AddThis

Portal korzysta z wtyczek serwisu AddThis, które umożliwiają tworzenie zakładek lub udostępnianie zawartości stron internetowych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Korzystanie z serwisu AddThis wymaga wykorzystywania plików cookie. Generowane w toku tego procesu dane (takie jak data wejścia lub język przeglądarki) są przekazywane firmie AddThis LLC w USA i tam przetwarzane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę AddThis LLC oraz politykę prywatności firmy AddThis LLC można znaleźć na stronie www.addthis.com/privacy. Na tej stronie znajdują się przede wszystkim informacje na temat rodzaju przetwarzanych danych oraz celu ich przetwarzania. Przekazane dane nie są przez nas analizowane ani przetwarzane. Korzystając z pola AddThis, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AddThis LLC danych w zakresie, w jakim jest to widoczne na stronie www.addthis.com. Użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystanie jego danych w dowolnym momencie za pomocą pliku cookie typu opt-out. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na wspomnianej wyżej stronie firmy AddThis LLC.

Hotjar

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego „Hotjar” dostarczonego przez firmę Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Narzędzie Hotjar sprawdza, ile czasu użytkownicy spędzają w danej części witryny, ile czasu zajmuje im wypełnienie konkretnych pól, bada, które łącza klikają, a także analizuje zachowanie kursora. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej zrozumieć zainteresowania i potrzeby użytkowników i stale ulepszać wydajność oraz działanie oferowanych przez nas treści sieciowych. Hotjar korzysta z plików cookie, a także identyfikuje adresy IP (anonimizowane), rozmiar ekranu, rodzaj urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), używaną przeglądarkę i lokalizację (na potrzeby ustawień językowych).Wszystkie te informacje są zapisywane w pseudonimizowanym profilu użytkownika, który nie zostanie poddany reidentyfikacji przez Hotjar ani naszą firmę. Wszystkie dane zostaną usunięte po okresie 1 roku. Patrz Polityka prywatności firmy Hotjar, aby dowiedzieć się więcej.

Użytkownicy mogą zrezygnować z udziału w tworzeniu pseudonimizowanych profili użytkowników oraz korzystania z plików cookie Hotjar na tej i innych stronach, korzystając z tego łącza do rezygnacji.

Wtyczki serwisów społecznościowych

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek serwisu Facebook

Portal jest zintegrowany z wtyczkami portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Użytkownik może rozpoznać wtyczkę Facebooka po charakterystycznym logo lub przycisku „Lubię to” umieszczonym na stronie. Zestawienie wtyczek Facebooka znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Po odwiedzinach na Portalu za pośrednictwem wtyczki zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem portalu Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o odwiedzinach użytkownika na Portalu wraz z jego adresem IP. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to”, będąc jednocześnie zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, będzie miał on możliwość skojarzenia zawartości Portalu ze swoim profilem na Facebooku. Pozwala to Facebookowi przyporządkować fakt odwiedzenia Portalu do konta użytkownika. Jako operatorzy tego Portalu pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat zawartości danych przekazywanych Facebookowi oraz tego, w jaki sposób korzysta on z tych danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na stronie internetowej http://facebook.com/policy.php.

Aby Facebook nie kojarzył wizyt użytkownika na tej stronie z jego kontem na Facebooku, przed rozpoczęciem korzystania z Portalu użytkownik musi się wylogować ze swojego konta na Facebooku.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek serwisu Twitter

Portal jest zintegrowany z wtyczkami portalu społecznościowego Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Użytkownik może rozpoznać wtyczkę Twittera po charakterystycznym logo Twittera lub przycisku „Re-Tweet” umieszczonym na stronie.

Po wizycie w Portalu za pośrednictwem wtyczki zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem portalu Twitter. W ten sposób Twitter otrzymuje informację o wizycie użytkownika w Portalu (np. jego adres IP), która zostaje powiązana z kontem użytkownika na Twitterze. Jako operatorzy tego Portalu pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat zawartości danych przekazywanych serwisowi Twitter oraz tego, w jaki sposób Twitter korzysta z tych danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter na stronie internetowej http://twitter.com/privacy.

Użytkownik może zmienić swoje ustawienia prywatności w ustawieniach konta na Twitterze pod adresem http://twitter.com/account/settings.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek serwisu Pinterest

Portal jest zintegrowany z wtyczkami portalu społecznościowego Pinterest.com (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA). Użytkownik może rozpoznać wtyczkę serwisu Pinterest po charakterystycznym logo serwisu Pinterest lub przycisku „Pin it” umieszczonym na stronie.

Po wizycie w Portalu za pośrednictwem wtyczki zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem portalu Pinterest. W ten sposób Pinterest otrzymuje informację o wizycie użytkownika w Portalu (np. jego adres IP), która zostaje powiązana z kontem użytkownika w serwisie Pinterest. Jako operatorzy tego Portalu pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat zawartości danych przekazywanych serwisowi Pinterest oraz tego, w jaki sposób Pinterest korzysta z tych danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Pinterest na stronie internetowej http://pinterest.com/about/privacy/.

Aby Pinterest nie kojarzył wizyt użytkownika na tej stronie z jego kontem w serwisie Pinterest, przed rozpoczęciem korzystania z Portalu użytkownik musi się wylogować ze swojego konta w serwisie Pinterest.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek serwisu LinkedIn

Portal jest zintegrowany z wtyczkami portalu społecznościowego LinkedIn.com (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Użytkownik może rozpoznać wtyczkę serwisu LinkedIn po charakterystycznym logo LinkedIn lub przycisku „Recommend” („Poleć”) umieszczonym na stronie.

Po wizycie w Portalu za pośrednictwem wtyczki zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem portalu LinkedIn. W ten sposób LinkedIn otrzymuje informację o wizycie użytkownika w Portalu (np. jego adres IP), która zostaje powiązana z kontem użytkownika w serwisie LinkedIn. Jako operatorzy tego Portalu pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat zawartości danych przekazywanych serwisowi LinkedIn oraz tego, w jaki sposób LinkedIn korzysta z tych danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu LinkedIn na stronie internetowej http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Aby serwis LinkedIn nie kojarzył wizyt użytkownika na tej stronie z jego kontem w serwisie LinkedIn, przed rozpoczęciem korzystania z Portalu użytkownik musi się wylogować ze swojego konta w serwisie LinkedIn. 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z serwisu Google Maps

Portal korzysta z serwisu Google Maps udostępnianego przez Google Inc. Korzystając z tego, Portalu użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych automatycznie gromadzonych przez firmę Google Inc, a także jej przedstawicieli i pośredników. Warunki korzystania z serwisu Google Maps są dostępne na stronie https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html.

Fonty Typekit

Firma osadza na stronie Portalu fonty zewnętrzne Typekit. Typekit to serwis udostępniany przez firmę Adobe (zwaną dalej „Adobe”). Fonty Typekit są osadzane za pośrednictwem serwera Adobe (w USA). Wedle naszej wiedzy Adobe przechowuje co najmniej adres IP przeglądarki urządzeń końcowych użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Typekit: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html.

Korzystanie z fontów z serwisu myfonts.com

Portal korzysta z fontów internetowych serwisu myfonts.com, udostępnianego przez firmę MyFonts Inc. Z tego względu kod skryptu firmy MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (zwanej dalej „MyFonts”), jest pobierany na nasz Portal. Jeżeli w przeglądarce zostanie włączona aplikacja JavaScript i na komputerze nie jest zainstalowany bloker JavaScript, przeglądarka może przekazywać dane osobowe serwisowi MyFonts. Nie wiemy, jakie dane są kojarzone przez serwis MyFonts z otrzymywanymi danymi ani do jakich celów serwis MyFonts ich używa. Aby zapobiegać wykonywaniu skryptu JavaScript MyFonts, można zainstalować bloker JavaScript (dostępny np. na stronie www.noscript.net). Więcej informacji na temat polityki prywatności MyFonts można znaleźć na stronie https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.

Zabezpieczenia techniczne

Priorytetem Firmy jest ochrona prywatności użytkowników i regularne aktualizowanie środków bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnego w celu ochrony powierzonych nam danych. Środki te mają na celu zapobieganie nawiązywaniu dostępu przez osoby nieupoważnione, bezprawnemu usuwaniu lub modyfikowaniu, a także utracie danych najskuteczniej, jak to możliwe.

Kontrola danych osobowych

Użytkownicy mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie ich danych osobowych w formie elektronicznej lub pisemnej. Co więcej, użytkownicy mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na gromadzenie oraz przechowywanie przez Portal udostępnionych przez nich dobrowolnie danych. Użytkownicy mogą w każdej chwili bezpłatnie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Adres korespondencyjny:

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgia
Można również kontaktować się z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej:
privacyoffice@driv.com

W razie wycofania zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie danych użytkownika Firma może nie móc świadczyć mu określonych usług.

Ponadto użytkownik może złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://www.giodo.gov.pl/

Prawo dostępu

Na żądanie użytkownika Firma będzie zapewniać mu bezpłatne informacje o tym, czy i jakie dane osobowe na jego temat (lub jego konta) są przechowywane. Firma poprawi wszelkie nieprawidłowe dane na temat użytkownika, jak tylko zostanie powiadomiona o błędzie. W razie chęci skorzystania z przysługujących użytkownikom praw lub powiadomienia nas o nieprawidłowych danych prosimy kontaktować się z Firmą za pomocą wyżej wymienionych kanałów.

Zmiany w polityce prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian lub poprawek w treści Warunków użytkowania, a także w treści Polityki prywatności wedle swojego uznania. Odpowiedzialność za regularne zapoznawanie się ze zmianami w treści Warunków użytkowania oraz Polityki prywatności, które zaczynają obowiązywać w chwili publikacji, spoczywa na użytkowniku. Kontynuując korzystanie ze strony Firmy, użytkownik akceptuje zmienione Warunki użytkowania oraz Politykę prywatności.

Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem danych zachęcamy do kontaktu:

2550 Kontich, Belgia
Faks: +32 3450 8015

DYREKCJA

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgia
Dyrektorzy zarządzający: Helene Debard, Edoardo Savio
Handlowy Rejestr Sądowy: Sąd lokalny w Antwerpii
Nr: BE 0452.101.063
VAT ID: BE 0452.101.063

 

Federal-Mogul Motorparts Privacy Shield Statement 

To view Federal-Mogul Motorparts´ Privacy Shield Statement please click the link below: 
 www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html