Termeni de utilizare

Termeni și condiții generale pentru utilizarea următoarelor pagini web și a subsecțiunilor acestora:

www.drivparts.com/ro-ro/

Pentru a imprima acești Termeni și condiții, click aici.
Pentru a descărca o copie a acestor Termeni și condiții, click aici

1.    Domeniu de aplicare

Fiecare dintre site-urile enumerate mai sus (denumite în continuare în mod individual „Site web”) este site-ul Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. înregistrată la tribunalul din Anvers cu numărul de înregistrare BE 0452.101.063, cu sediul social în Kontich, Belgia și adresa punctului de lucru la Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgia, codul de înregistrare TVA BE 0452.101.063 (denumită în continuare „FederalMogul”).

Termenii și condițiile generale descrise mai jos (denumite în continuare „Termeni și condiții”) se vor aplica utilizării acestui site de către Utilizator (denumit în continuare „Utilizator”), cu excepția cazului în care o secțiune specifică se referă în exclusivitate la un alt site sau la o altă sub-secțiune a unui site.

2.    Domeniul de aplicare al serviciilor

Federal-Mogul face toate eforturile pentru a actualiza și adapta în mod constant informațiile din acest Website. Federal-Mogul își rezervă dreptul de a adapta, limita sau elimina anumite informații. Federal-Mogul nu garantează accesul Utilizatorului la anumite informații.

3.    Obligațiile Utilizatorului

3.1    Utilizarea acestui site de către Utilizator nu poate încălca nicio lege aplicabilă. În special, utilizatorul se va abține de la

  • afectarea sau supraîncărcarea funcționalității sau disponibilității acestui Website prin utilizarea incorectă sau prin utilizarea necorespunzătoare,
  • manipularea, trimiterea sau plasarea de date prin care sunt afectate drepturile unui terț.

3.2    Prin intermediul unor măsuri adecvate, Utilizatorul se va asigura că niciun program sau părți dăunătoare ale unui program, cum ar fi viruși, cai troieni sau viermi, nu sunt răspândite sau introduse prin utilizarea Website-ului.

3.3    Utilizatorul va notifica fără întârziere Federal-Mogul cu privire la prezentări incorecte sau abateri de la informațiile prezentate pe acest site.

4.    Disponibilitatea Website-ului

Federal-Mogul va face toate eforturile pentru a acorda utilizatorului acces permanent la  Website. Sunt totuși posibile întreruperile de funcționare sau limitările privind accesul datorate lucrărilor de mentenanță, modificărilor, extensiilor, introducerii de conținut suplimentar, tulburărilor sistemului pe internet sau în caz de forță majoră. Federal-Mogul nu va garanta, prin urmare, nicio anumită disponibilitate a acestui Website și nu este răspunzătoare pentru nefuncționarea totală sau parțială al unei anumite disponibilități.   

5.    Drepturi de autor

Conținutul prezentat în cadrul Website-ului este protejat de drepturi de autor, de drepturi de marcă comercială și de drepturi similare sau face obiectul altor drepturi de proprietate intelectuală sau de protecție comercială. Structura și conținutul acestui Website (adică text, grafică, fișiere audio sau video și altele asemănătoare) nu pot fi copiate integral, parțial, distribuite sau utilizate într-un fel care să permită accesul publicului și nici utilizate într-o altă manieră care depășește măsura obișnuită a de utilizare a Website-ului sau a conținutului Website-ului pentru uz propriu fără aprobarea scrisă a Federal-Mogul (sau cea a titularului corespunzător al drepturilor). În special, utilizarea informațiilor sau a conținutului acestui Website de către Utilizator în scopuri proprii nu este permisă.

6.    Precizări legale privind garanția

UTILIZATORUL ÎNȚELEGE ȘI ESTE DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ UTILIZEAZĂ WEBSITE-UL PE PROPRIUL SĂU RISC. WEBSITE-UL ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE” ȘI „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, CU TOATE DEFECTELE SAU ERORILE AFERENTE.

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, FEDERAL-MOGUL FEDERAL REFUZĂ ÎN MOD EXPRES DE ORICE GARANȚIE DE ORICE NATURĂ, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE PRIVIND DEFECTELE ASCUNSE SAU LATENTE, VANDABILITATEA, CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, FEDERAL-MOGUL NU ACORDĂ NICI O GARANȚIE CĂ (I) WEBSITE-UL VA SATISFACE CERINȚELE UTILIZATORULUI, (II) WEBSITE-UL VA FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERI, ÎN TIMP UTIL, SIGUR, FĂRĂ ERORI SAU VIRUȘI (III) INFORMAȚIILE CARE POT FI OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI VOR FI CORECTE, COMPLETE SAU FIABILE.

ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI SE FACE LA DISCREȚIA UTILIZATORULUI ȘI PE PROPRIUL SĂU RISC, IAR UTILIZATORUL VA FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI SĂU INFORMATIC SAU PIERDEREA DATELOR REZULTATE DIN DESCĂRCAREA ORICĂRUI ASTFEL DE MATERIAL ÎN CONFORMITATE CU SECȚIUNEA „LIMITAREA RĂSPUNDERII” DE MAI JOS.

LIMITĂRILE DE MAI SUS PRIVIND GARANȚIILE POT SĂ NU FIE PERMISE ÎN TOATE JURISDICȚIILE ȘI ACESTE LIMITĂRI NU ADUC ATINGERE DREPTURILOR OBLIGATORII ALE UTILIZATORILOR ÎN CONFORMITATE CU LEGILE APLICABILE.

7.    Limitarea răspunderii

7.1     FEDERAL-MOGUL ESTE RĂSPUNZĂTOARE NUMAI PENTRU VĂTĂMĂRI SAU PIERDERI CAUZATE DE NEGLIJENȚĂ GRAVĂ SAU ÎN MOD INTENȚIONAT. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII NU SE APLICĂ VĂTĂMĂRII SAU PIERDERII SĂNĂTĂȚII, A VIEȚII SAU A UNUI MEMBRU SAU ORICĂREI ÎNCĂLCĂRI A UNEI OBLIGAȚII CARE ESTE SEMNIFICATIVĂ PENTRU ATINGEREA SCOPULUI PREZENTULUI ACORD, PE CARE UTILIZATORUL SE POATE BAZA ÎN MOD REZONABIL ȘI CARE DETERMINĂ CARACTERUL DE BAZĂ AL PREZENTULUI ACORD („OBLIGAȚIE CARDINALĂ”). ÎN CAZUL ÎN CARE FM ÎNCALCĂ O OBLIGAȚIE CARDINALĂ DOAR PRIN NEGLIJENȚĂ SIMPLĂ, VALOAREA DAUNELOR ESTE LIMITATĂ LA SUMA CARE ESTE TIPICĂ ȘI PREVIZIBILĂ.

7.2     SUBIECT AL LIMITĂRILOR PRECIZATE ÎN SECȚIUNEA 7.1 A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, UTILIZATORUL ÎNȚELEGE ȘI ESTE DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ, ÎN NICIUN CAZ, FEDERAL-MOGUL ȘI ORICE CONTRACTANT SAU ANGAJAT AL ACESTEIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, CONSECVENTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE CARE REZULTĂ DIN PIERDEREA UTILIZĂRII, DATELOR, PROFITULUI, AFACERII, OPORTUNITĂȚILOR, FONDULUI COMERCIAL, CLIENTELEI, CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA SOFTWARE-ULUI, A DOCUMENTELOR, FURNIZAREA SAU NEFURNIZAREA SERVICIILOR, ÎNTÂRZIERILE SAU ÎNTRERUPEREA ACCESULUI LA WEBSITE, VIRUȘI INFORMATICI, DEFECTAREA SAU FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A SISTEMELOR DVS. APĂRUTĂ ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE UTILIZATOR A WEBSITE-ULUI, CONȚINUTUL INEXACT, OMISIUNEA SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE, PRECUM ȘI PRETENȚIILE TERȚILOR (CHIAR DACĂ FEDERALMOGUL A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), CARE REZULTĂ DIN PRETENȚII BAZATE PE GARANȚIE, CONTRACT, DELICTE CIVILE, NEGLIJENȚĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ GRAVĂ), DEFECTE ASCUNSE SAU LATENTE, RĂSPUNDERE STRICTĂ ȘI ORICE ALTE ASPECTE DE NATURĂ JURIDICĂ.

ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII NU LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA FEDERALMOGUL PENTRU PROPRIA SA NEGLIJENȚĂ INTENȚIONATĂ SAU FRAUDĂ SAU ORICE ALTĂ RĂSPUNDERE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI NU ADUCE ATINGERE DREPTURILOR OBLIGATORII ALE UTILIZATORULUI ÎN CALITATE DE CONSUMATOR CONFORM LEGII APLICABILE.

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, FEDERALMOGUL NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE LEGALE PENTRU DAUNELE CAUZATE DE COMPORTAMENTUL RĂU INTENȚIONAT SAU INSTALAREA UTILIZATORILOR ȘI PENTRU DAUNELE PROVOCATE CU INTENȚIE, PRIN NEGLIJENȚĂ GRAVĂ SAU NEGLIJENȚĂ ÎN INSTALAREA DE PĂRȚI ALE FEDERAL-MOGUL, PRIN INTERMEDIUL UTILIZATORILOR FEDERAL-MOGUL.

8.    Dispoziții finale

8.1     Federal-Mogul are dreptul în orice moment să modifice și / sau să completeze acești Termeni și aceste Condiții, anunțând acest lucru cu șase săptămâni în prealabil prin trimiterea unei versiuni modificate a Termenilor și Condițiilor la adresa de e-mail indicată de Utilizator. Dacă Utilizatorul nu se opune condițiilor modificate sau completate în termen de șase săptămâni de la primire, Termenii și Condițiile modificate vor intra în vigoare. Utilizatorului i se atrage atenția în mod expres asupra dreptului de a se opune în notificarea privind modificarea. În cazul unui motiv semnificativ, în special dacă modificarea Termenilor și Condițiilor este necesară pentru a asigura respectarea de către Federal-Mogul a legii, Federal-Mogul poate rezilia Acordul cu motiv întemeiat.

8.2     Deși site-ul este accesibil în întreaga lume, nu toate produsele sau serviciile discutate pe site pot fi disponibile în toate locațiile geografice. Federal-Mogul își rezervă dreptul de a restricționa furnizarea oricărui produs sau serviciu către orice persoană, companie sau locație geografică la propria sa discreție, în conformitate cu legislația în vigoare.

8.3     Site-ul a fost creat și funcționează conform legislației din Belgia. Acești Termeni și condiții și orice aspecte contractuale sau necontractuale (inclusiv cele precontractuale) privind încheierea, valabilitatea, interpretarea, implementarea, executarea și rezilierea acestora trebuie să fie interpretate în conformitate cu legislația din Belgia, în măsura în care față de legile din Belgia nu prevalează legile aplicabile obligatorii, cum ar fi legile de protecție a consumatorilor de care beneficiați în mod obligatoriu. Fără a aduce atingere drepturilor dvs. obligatorii în conformitate cu legile aplicabile de a înainta orice fel de plângeri către alte instanțe competente, orice dispută care apare între părți în urma sau în legătură cu acești Termeni și condiții, cu utilizarea site-ului și / sau orice aspect contractual sau necontractual (inclusiv precontractual) privind încheierea, valabilitatea, interpretarea, implementarea, executarea și rezilierea acestora vor face obiectul jurisdicției exclusive a instanțelor din Bruxelles, Belgia.

8.4     În cazul în care o prevedere din cadrul acestor Termeni și condiții este considerată a fi nevalabilă de către orice instanță cu jurisdicție competentă, nevalabilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi din cadrul acestor Termeni și condiții, care vor rămâne în vigoare și vor continua să producă efecte. Renunțarea la oricare dintre acești Termeni și condiții nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau astfel de condiție sau la orice alt termen sau altă condiție.

8.5     Link-uri externe: Website-ul conține câteva hyperlink-uri către alte site-uri și referințe la alte surse de informații. Aceste linkuri și surse de informații sunt furnizate ca informații. Aceste site-uri și informațiile conținute pe site-urile respective nu se află sub controlul și supravegherea Federal-Mogul și nu au fost verificate de noi și acești Termeni și condiții nu se aplică acestora. Federal-Mogul nu oferă nicio garanție a calității, legalității, fiabilității și caracterului complet al informațiilor conținute pe site-urile respective. Refuzăm orice răspundere pentru eventualele daune care pot rezulta din consultarea oricărei informații conținute pe site-urile respective.

9.    Mențiuni legale

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgia
Nr. ref. BE 0452.101.063
Înregistrată la Tribunalul din Anvers
Nr. TVA: BE 0452.101.063
Tel: +32 3 450 83 10
Email: info@fmmotorparts.com

10.     Condiții suplimentare pentru utilizarea serviciilor pe Garage Gurus

10.1.     Domeniul de aplicare

10.1.1.     Termenii acestei secțiuni 10 se aplică în plus față de Termenii și Condițiile menționate mai sus în acest document dacă Utilizatorul utilizează serviciile accesibile în subsecțiunea „Garage Gurus” a unui site (denumit în continuare „Garage Gurus”).

10.1.2.     Garage Gurus poate fi accesat și serviciile sale sunt disponibile numai în conformitate cu prevederile acestei secțiuni 10.

10.2.     Înregistrarea și accesul la Garage Gurus

10.2.1     Utilizarea Garage Gurus necesită înregistrarea cu succes a Utilizatorului pe site.

10.2.2     În scopul înregistrării, utilizatorul va trimite o interogare online către Federal-Mogul introducând datele solicitate necesare pentru înregistrare în fereastra de înregistrare. Toate datele trebuie să fie complete și corecte. Înainte de a trimite interogarea online, Utilizatorul va accepta Termenii și Condițiile.

10.2.3     Utilizatorul va fi notificat printr-un e-mail cu privire la înregistrarea sa cu succes, acesta fiind trimis la adresa de e-mail furnizată de Utilizator. După înregistrarea cu succes pe Garage Gurus, utilizatorul va primi date personale de acces la Garage Gurus.

10.2.4     Accesul la Garage Gurus are loc online prin intermediul site-ului sau printr-un link direct furnizat de Federal-Mogul. Pentru autentificare, utilizatorul trebuie să introducă datele personale de acces în câmpurile afișate pe ecranul de conectare.

10.2.5     Accesul la Garage Gurus este gratuit. Cu toate acestea, pot apărea costuri pentru accesul general la Internet, care vor fi suportate de Utilizator.

10.2.6     Nu există nicio solicitare legată de înregistrarea pe Garage Gurus. Federal-Mogul își rezervă dreptul de a refuza sau de a respinge înregistrarea pe Garage Gurus în orice moment, la discreția sa și fără a menționa motivele.

10.2.7     Este posibil ca utilizatorii să verifice sau să modifice datele sale.

10.2.8     Utilizatorul poate, în orice moment, să solicite ștergerea accesului la Garage Gurus în scris sau prin e-mail.

10.3.     Domeniul de aplicare al serviciilor Garage Guru

10.3.1     Garage Gurus oferă utilizatorilor informații despre produsele și serviciile sale, cum ar fi servicii tehnice, știri și sesiuni de formare (denumite în continuare „Servicii Garage Gurus”).

10.3.2     Toate Serviciile Garage Gurus sunt doar informative, ceea ce înseamnă că acestea nu înlocuiesc formarea oficială, necesitatea consultării unui manual al produsului sau necesitatea de a consulta un mecanic calificat sau altă persoană calificată corespunzător pentru a instala sau a utiliza un produs.

10.3.3     Federal-Mogul se angajează să optimizeze și să adapteze în mod constant oferta de informații a Garage Gurus. Federal-Mogul își rezervă dreptul de a adapta, limita sau elimina informațiile fără notificare prealabilă, la propria discreție. Federal-Mogul nu garantează accesul utilizatorului la anumite informații din Garage Gurus.

10.4.     Obligațiile Utilizatorului

10.4.1     La înregistrare, utilizatorul va furniza în mod complet și corect informațiile necesare. Utilizatorul va notifica fără întârziere Federal-Mogul cu privire la modificările ulterioare sau va actualiza aceste date pe cont propriu în Garage Gurus.

10.4.2     Datele de acces vor fi luate în considerare și tratate ca informații confidențiale și nu vor fi divulgate în niciun caz terților. În caz de pierdere, datele de acces vor fi modificate imediat de Utilizator sau Utilizatorul va cere Federal-Mogul să le modifice dacă există suspiciunea că terțe părți neautorizate ar putea să dețină datele de acces.

10.4.3     Datele de acces ale Utilizatorului vor fi utilizate numai de către Utilizator și nu vor fi divulgate altor persoane în niciun caz.

10.4.4     Federal-Mogul are dreptul să blocheze și / sau să șteargă accesul Utilizatorului la Garage Gurus, temporar sau permanent, în cazul în care Utilizatorul își încalcă obligațiile care îi revin în conformitate cu Termenii și Condițiile.

10.5.     Prezentarea produselor

10.5.1     Produsele prezentate pe site vor fi prezentate „ca atare”, fără ca Federal-Mogul să furnizeze nicio garanție în urma prezentării cu privire la disponibilitatea sau utilitatea produsului prezentat pentru un scop anume sau implicit.

10.5.2     În cazul în care diferite produse sunt comparate unele cu altele, Federal-Mogul nu garantează, în special, că toate produsele care sunt comparate unul cu celălalt sunt și disponibile sau, în cazul unei comparabilități funcționale a produselor, că orice alte proprietăți sau caracteristici de capabilitate ale produselor comparate unul cu celălalt sunt, de asemenea, comparabile.