Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru următoarele pagini web și sub-secțiunile acestora

www.drivparts.com/ro-ro/

Pentru a imprima această Politică de confidențialitate, faceți click aici.

Pentru a descărca această Politică de confidențialitate, faceți click aici.

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. înregistrată la tribunalul din Anvers cu numărul de înregistrare BE 0452.101.063, cu sediul social în Kontich, Belgia și adresa punctului de lucru la Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgia, codul de înregistrare TVA BE 0452.101.063 (denumită în continuare „Societatea”) este răspunzătoare pentru paginile web menționate mai sus (denumite în continuare „Pagini web”).

Protecția confidențialității datelor este luată foarte în serios de către Societate. Se angajează să colecteze și să utilizeze toate datele cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor. Prin utilizarea Paginilor web sau a oricărei sub-secțiuni ale Paginilor web (de ex. Garage Guru), utilizatorul este de acord cu următoarea politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica de confidențialitate”). Dacă utilizatorul nu este de acord cu Politica de confidențialitate, acesta trebuie să renunțe la utilizare și / sau înregistrarea.

Atunci când se utilizează Paginile web și sub-secțiunile acestora (denumite împreună „Portal”), Societatea colectează date cu caracter personal în diferite locuri. Pe baza acestei Politici de confidențialitate, Portalul intenționează să explice utilizatorului care date sunt vitale și modul în care utilizatorul poate beneficia de avantaje suplimentare prin furnizarea voluntară de date cu caracter personal suplimentare.

Informații generale

Utilizatorul poate utiliza Portalul și fără înregistrare sau autentificare. Cu toate acestea, secțiunile individuale ale Portalului pot necesita înregistrarea prealabilă.

În timp ce utilizatorul accesează portalul, serverul web al Societății colectează informații tehnice generale pentru funcționarea Portalului; acestea includ în special informații despre software-ul și hardware-ul folosit de utilizator, adresa IP a computerului, site-urile solicitate de utilizator și momentul și durata vizitei. Aceste date nu conțin referințe personale la utilizator (cum ar fi numele de utilizator, adresa, datele de contact etc.). Datele colectate nu sunt legate de date de înregistrare.

Colectarea și utilizarea datelor

În scopul utilizării personalizate a Portalului, utilizatorii trebuie să se înregistreze. În acest scop, se colectează următoarele date: numele de utilizator, sexul, numele și prenumele și / sau adresa de e-mail.

Toate informațiile furnizate sunt obligatorii și - în cazul în care utilizatorul nu acceptă prevederile suplimentare - vor fi utilizate numai pentru a îndeplini scopul economic contractual care stă la baza înregistrării și pentru a furniza utilizatorului servicii relevante legate de înregistrare în cadrul Portalului. În cazul în care utilizatorul a consimțit, de asemenea, la utilizarea altor site-uri web ale Grupului Federal-Mogul și / sau ale companiilor în cea mai mare parte afiliate, datele sale vor fi, de asemenea, utilizate pentru a îndeplini aceste scopuri. Consimțământul utilizatorului cu privire la colectarea, stocarea sau utilizarea datelor va fi înregistrat. Utilizatorii au dreptul să se opună utilizării datelor lor în scopuri de publicitate, marketing direct sau cercetare de piață, în orice moment și gratuit.

În cele din urmă, pentru o înregistrare mai detaliată, utilizatorii pot introduce voluntar date suplimentare în formularele corespunzătoare.

Compania efectuează analize ale comportamentului utilizatorilor pe site-urile Portalului. Acest lucru se datorează faptului că Portalul dorește să-și îmbunătățească continuu serviciile. Aceste analize nu sunt personale, ci sunt efectuate într-un mod agregat, astfel încât să nu poată fi alocate utilizatorului.

Fundamente legale privind colectarea și utilizarea datelor

În cazul în care consimțământul este obținut de utilizator pentru colectarea și utilizarea datelor sale, prelucrarea datelor se va baza pe articolul 6 alin. 1 lit. a) din RGPD. În acest caz, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este necesară pentru executarea unui contract, prelucrarea datelor se va baza pe articolul 6 alin. 1 lit. b) din RGPD. În cazul în care prelucrarea datelor este necesară pentru respectarea unei obligații legale, acest proces se va baza pe articolul 6 alin.1 lit. c) din RGPD.

În cele din urmă, în cazul în care prelucrarea datelor utilizatorului este necesară în scopul interesului legitim urmărit de societate sau de o terță parte, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorului, care necesită protecția datelor cu caracter personal , prelucrarea datelor se bazează pe articolul 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. În acest caz, prelucrarea datelor este necesară pentru utilizarea personalizată a portalului și pentru diverse alte servicii și conținut informativ furnizate pe aceste site-uri și pentru îmbunătățirea ulterioară a experienței utilizatorilor. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate numai pe o anumită perioadă de timp, necesară în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost obținute sau în cazul în care există legi care impun o stocare suplimentară a datelor. Ulterior, datele cu caracter personal vor fi șterse, anonimizate sau cumulate pentru eliminarea tuturor particularităților cu caracter de identificare („anonimizate”). Descrierile și explicațiile suplimentare privind fiecare prelucrare a datelor și măsurile de siguranță furnizate în ceea ce privește prelucrarea datelor se regăsesc în această politică de confidențialitate.

Platforma de învățare Garage Gurus

Acest portal oferă materiale de informare și de învățare în cadrul secțiunii de învățare Garage Guru, serviciile aferente platformei de învățare fiind găzduite și întreținute de către furnizorul de LMS (sistemul de gestionare a învățării) Roundtable Learning (8401 Chagrin Rd Ste 6 Chagrin Falls, OH 44023, Statele Unite). La înscrierea sau utilizarea oricăruia dintre serviciile Garage Guru, toate datele furnizate de utilizator (de exemplu, numele, adresa de e-mail, adresa IP, limba preferată, țara, informații relevante privind istoricul cursului, cursuri urmate, progrese, rezultatele evaluării, certificate, ore de credit CEU) vor fi transferate și prelucrate de către terța parte Roundtable Learning pentru a furniza serviciile corespunzătoare utilizatorilor individuali. Roundtable Learning utilizează serviciile Amazon Web Services („AWS”), furnizor de platformă de tip cloud al Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Statele Unite), serverele AWS pentru acest proces se află în Frankfurt, Germania. 

Google Analytics

SSub rezerva consimțământului dvs. prealabil, atunci când acest lucru este impus de legislația aplicabilă, acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al societății Google Inc. („Google"). Google Analytics folosește așa-numitele “cookies”, fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și permit o analiză a utilizării de către dvs. a site-ului web. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa IP) sunt transferate pe un server de către Google în SUA și sunt stocate acolo. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului web, al întocmirii rapoartelor privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-ului și pentru furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Puteți refuza instalarea de cookies selectând setările corespunzătoare din browser; totuși, rețineți că dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web. Prin utilizarea acestui site, declarați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor despre dvs. colectate de către Google în modul descris mai sus și în scopul indicat mai sus. Datele colectate prin Google Analytics vor fi stocate pe o perioadă de 26 de luni.

Vă puteți opune colectării și stocării viitoare a datelor în orice moment, [utilizând http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro]. Având în vedere dezbaterea privind utilizarea instrumentelor analitice cu adrese IP complete, am dori să subliniem că acest site utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp ()", astfel încât adresele IP sunt prelucrate doar în formă scurtă pentru a preveni ca acestea să fie direct legate de o anumită persoană.

Rețineți că informațiile personale de identificare care sunt difuzate direct de către utilizator în chaturi, forumuri sau alte programe publice de comunicare pot fi colectate și utilizate de alte persoane.

Adobe Analytics (Omniture)

Sub rezerva consimțământului dvs. prealabil, atunci când acest lucru este impus de legislația aplicabilă, acest site utilizează Adobe Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe"). Adobe Analytics folosește „cookies", fișiere text stocate în computerul dvs., pentru a ajuta site-ul să analizeze modelele globale de trafic prin intermediul site-ului web. Prin transmiterea informațiilor generate de cookie despre utilizarea site-ului web către Adobe, setarea asigură faptul că adresa IP este anonimizată înainte de localizarea geografică și va fi înlocuită de o adresă IP generică înainte de stocare. În numele furnizorului site-lui, Adobe va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului pentru operatorii site-ului și pentru a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului și de utilizarea internetului furnizorului site-ului. Adobe nu va asocia adresa IP a utilizatorului cu alte date deținute de Adobe. Utilizatorul poate refuza utilizarea de cookies prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser-ul său. Cu toate acestea, rețineți că, dacă utilizatorul face acest lucru, este posibil ca utilizatorul să nu poată utiliza funcționalitatea completă a site-ului web. În plus, utilizatorul poate împiedica colectarea și utilizarea de către Adobe a datelor (cookies și adresa IP) prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Facebook Domain Insights

Sub rezerva consimțământului dvs. prealabil, în cazul în care acest lucru este impus de legislația aplicabilă, acest site utilizează Facebook Domain Insights, un serviciu de analiză web furnizat de Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Statele Unite ale Americii („Facebook"). Facebook Domain Insights folosește „cookies", fișiere text stocate în computerul dvs., pentru a ajuta site-ul să analizeze modelele globale de trafic prin intermediul site-ului web. Prin transmiterea informațiilor generate de cookie despre utilizarea site-ului web către Facebook, setarea asigură faptul că adresa IP este anonimizată înainte de localizarea geografică și va fi înlocuită de o adresă IP generică înainte de stocare. În numele furnizorului site-lui, Facebook va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului pentru operatorii site-ului și pentru a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului și de utilizarea internetului furnizorului site-ului. Facebook nu va asocia adresa IP a utilizatorului cu alte date deținute de Facebook. Utilizatorul poate refuza utilizarea de cookies prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser-ul său. Cu toate acestea, rețineți că, dacă utilizatorul face acest lucru, este posibil ca utilizatorul să nu poată utiliza funcționalitatea completă a site-ului web. În plus, utilizatorul poate împiedica colectarea și utilizarea de către Facebook a datelor (cookies și adresa IP) utilizând site-ul furnizor independent http://www.meine-cookies.org l. Pe acest site, puteți selecta dacă cookies de la furnizorii respectivi sunt sau nu acceptate - trebuie doar să urmați instrucțiunile furnizate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați declarația de confidențialitate a Facebook la https://www.facebook.com/policy.php.

Dacă utilizatorul nu dorește ca Facebook să asocieze vizita acestuia pe acest site cu contul său de utilizator Facebook, utilizatorul trebuie să se deconecteze de pe contul său de Facebook.

Urmărirea buletinelor informative

Acest site utilizează software-ul de urmărire a buletinelor informative al Selligent SA (Avenue de Finlande 2, bt 2, 1420 Braine-l'Alleud, Belgia) pentru a evalua eficiența buletinelor de informare trimise utilizatorilor. În cazul în care utilizatorul se abonează la oricare dintre Serviciile de buletin informativ furnizate de acest site, software-ul de urmărire va fi implementat în orice buletin informativ trimis. Software-ul va urmări dacă și când buletinul informativ a fost livrat, deschis, vizualizat sau pe ce conținut s-a făcut clic. De asemenea, va lua în considerare informațiile pe care le-ați furnizat când v-ați abonat la buletinul informativ sau la serviciul respectiv. Sunt incluse aici informațiile disponibile pe profilul dvs. (Distribuitor, Comerciant cu amănuntul/Magazin, Instalator/Garaj, Consumator, Cadru didactic, Jurnalist), numele și prenumele dvs., numărul de telefon, țara de reședință, preferința lingvistică, denumirea și adresa societății comerciale dacă este cazul.  Aceste informații vor fi utilizate pentru a crea profiluri personale și rapoarte generale pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru optimizarea performanțelor.

Utilizatorul trebuie să consimtă la urmărirea buletinelor informative la abonarea la oricare dintre buletinele informative, bifând căsuța de selectare de lângă textul:

„Doresc să mă abonez la buletinul informativ. Acest buletin informativ este urmărit, pentru mai multe informații, consultați Politica noastră de confidențialitate. Puteți renunța oricând la acest proces făcând clic pe link-ul din partea de jos a fiecărui buletin informativ.”

și făcând clic pe „Abonare”. Utilizatorul poate renunța oricând la urmărirea buletinelor informative făcând clic pe link-ul din partea de jos a fiecărui buletin informativ.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Portalul nu transferă, vinde sau închiriază datele cu caracter personal ale utilizatorului colectate către terțe părți, cu excepția celor descrise în mod expres mai jos.

În cazul în care utilizatorul consimte să fie contactat în scopuri de marketing direct, acesta va fi informat în mod activ despre produsele sau serviciile Societății prin e-mail și / sau prin poștă. De asemenea, utilizatorii pot fi contactați în numele partenerilor economici externi pentru a le prezenta oferte speciale care ar putea fi de interes pentru ei.

Portalul este administrat în comun de către Societate și filialele sale împreună cu alți parteneri de colaborare. Pentru funcționarea site-ului administrat în comun, este necesar ca datele colectate să fie puse la dispoziția celeilalte societăți respective sau partenerilor respectivi de colaborare.

În scopurile descrise în prezentul document, datele cu caracter personal pot fi transferate și în interiorul și în afara Spațiului Economic European, inclusiv în țări care nu pot fi recunoscute de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Societatea va pune în aplicare măsuri de protecție adecvate pentru a acoperi astfel de transferuri în conformitate cu legislația aplicabilă.

Utilizarea de cookies

Portalul utilizează „cookies" pentru a facilita utilizarea site-ului și pentru a oferi funcționalități suplimentare. Un cookie este un fișier text care este copiat de pe un server web pe placa de bază a utilizatorului. Cookies nu pot executa programe sau infecta computerul utilizatorului cu un virus. Unul dintre scopurile primare ale cookies este sprijinirea utilizatorului în navigarea pe site și simplificarea accesului. Dacă este necesar, setările care au fost deja salvate pot fi reapelate astfel încât utilizatorul să poată utiliza mai ușor site-urile personalizate de utilizator. Utilizatorul poate accepta sau respinge cookies. Majoritatea browser-elor web acceptă cookies în mod automat. De asemenea, utilizatorii pot adapta setările browser-ului pentru cookies la nevoile lor. Dacă un utilizator respinge utilizarea de cookies, acesta nu poate beneficia pe deplin de toate opțiunile interactive ale Portalului. În special, aplicațiile care depind în mod tehnic de utilizarea de cookies nu pot funcționa în astfel de cazuri sau pot necesita plasarea unui cookie nou.

În cazul în care utilizatorii nu sunt de acord cu utilizarea de cookies de către Portal, aceștia pot dezactiva salvarea și utilizarea intereselor lor și le pot reactiva într-un moment ulterior. Cookies de urmărire sunt dezactivate folosind aceleași mecanisme prin plasarea așa-numitului „cookie de dezactivare” pe computerul utilizatorului pentru a preveni colectarea de date anonimizate. Dacă ștergeți toate cookies, rețineți că cookie de dezactivare va fi, de asemenea, șters și poate fi necesar să fie instalat din nou.

Portalul utilizează în prezent cookies pentru a optimiza livrarea publicității furnizorului de tehnologie DoubleClick.  Pentru a dezactiva optimizarea prin DoubleClick Cookie, accesați: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Pentru a dezactiva cookies, puteți utiliza și site-ul furnizor independent http://www.meine-cookies.org. Pe acest site, puteți selecta dacă cookies de la furnizorii respectivi sunt sau nu acceptate - trebuie doar să urmați instrucțiunile furnizate.

Utilizarea plugin-urilor sociale de pe YouTube

Pentru a face site-ul mai atractiv și ușor de utilizat, integrăm temporar plugin-urile sociale de pe Youtube.com pe site-ul nostru. Aceste plugin-uri sunt de obicei marcate cu un logo al partenerului de colaborare și o adăugare scrisă.

De îndată ce utilizatorul accesează o pagină a site-ului cu un astfel de plugin, browser-ul utilizatorului va configura o conexiune directă și scurtă cu serverele sale. Acest lucru este utilizat în principal pentru a afișa conținutul plugin-ului. În acest caz, partenerul de colaborare va obține informații privind adresa IP a utilizatorului. În practică, această adresă IP nu poate fi atribuită direct utilizatorului. În anumite circumstanțe, furnizorul de platformă poate stoca un cookie pe computerul utilizatorului (a se vedea „Utilizarea de cookies" de mai sus). Dacă utilizatorul dorește să permită aceste cookies, depinde de setările browser-ului utilizatorului.

Serviciul de rezervare AddThis

Acest portal conține plug-in-uri „AddThis" care permit setarea de pagini rezervate sau partajarea conținutului site-ului prin intermediul rețelelor de socializare. La utilizarea „AddThis“ se utilizează cookies. Datele generate în acest proces (cum ar fi data de utilizare sau limba browser-ului) sunt transmise către AddThis LLC în SUA și prelucrate acolo. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către AddThis LLC și politica de confidențialitate a AddThis LLC, vă rugăm să vizitați www.addthis.com/privacy. Acest site conține, în special, informații despre tipul de date prelucrate și scopul aferent. Datele respective nu sunt nici analizate, nici prelucrate de noi. Prin utilizarea câmpului „AddThis", utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor de către AddThis LLC în măsura în care acest lucru este evident pe site-ul „www.addthis.com”. Puteți să vă opuneți utilizării datelor dvs. în orice moment, utilizând un „cookie de dezactivare". Informații suplimentare pot fi găsite și pe site-ul web al AddThis LLC.

Hotjar

Acest site utilizează „Hotjar”, un instrument de analiză furnizat de Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Hotjar urmărește timpul petrecut de utilizatori în cadrul unei anumite secțiuni a unui site, cât durează completarea anumitor câmpuri, care sunt linkurile pe care se face clic, și analizează mișcarea cursorului. Astfel, putem înțelege mai bine interesele și nevoile utilizatorilor, pentru a îmbunătăți în permanență performanța și experiența prezenței noastre online. Hotjar utilizează „cookies” și identifică adresele IP (anonimizate), dimensiunea ecranului, tipul de dispozitiv (Identificatori unici de dispozitiv), browser-ele utilizate și locația (necesară pentru setările referitoare la limbă). Toate aceste informații sunt stocate într-un profil de utilizator pseudonimizat, care nu va fi reidentificat de Hotjar sau de către noi. Toate datele vor fi șterse după 1 an. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate Hotjar.

Puteți renunța la crearea de profiluri de utilizator pseudonimizate și la setarea fișierelor cookie prin Hotjar pe acest site sau pe oricare alt site accesând acest Opt-out-Link.

Plugin-uri de socializare

Plugin-uri Facebook

Acest site integrează plugin-urile rețelei de socializare Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Statele Unite). Utilizatorul poate identifica plugin-ul Facebook prin logo-ul Facebook sau pe butonul de „Like" de pe site. Utilizatorul va găsi o prezentare generală a plugin-urilor Facebook aici: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Când utilizatorul vizitează acest site, prin intermediul plugin-ului se stabilește o conexiune directă între browser-ul utilizatorului și serverul Facebook. Aceasta permite Facebook să primească informația că utilizatorul a vizitat pe acest site, împreună cu adresa IP. Dacă utilizatorul face clic pe butonul Facebook „Like" în timp ce utilizatorul este conectat la contul său Facebook, utilizatorul poate conecta conținutul acestui site web la profilul său de pe Facebook. Aceasta permite Facebook să asocieze vizitarea acestui site cu contul utilizatorului. Menționăm că, în calitate de operatori ai acestui site, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise către Facebook și de modul în care Facebook utilizează aceste date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați declarația de confidențialitate a Facebook la http://facebook.com/policy.php.

Dacă utilizatorul nu dorește ca Facebook să asocieze vizita acestuia pe acest site cu contul său de utilizator Facebook, utilizatorul trebuie să se deconecteze de pe contul său de Facebook.

Plugin-uri Twitter

Acest site integrează plugin-urile Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Statele Unite). Utilizatorul poate identifica plugin-ul Twitter prin logo-ul Twitter sau pe butonul de „Re-Tweet” de pe site.

Când un utilizator vizitează acest site, prin intermediul plugin-ului se stabilește o conexiune directă între browser-ul unui utilizator și serverul Twitter. Twitter primește informații despre vizita utilizatorului pe acest site (de exemplu, adresa IP utilizată), care vor fi conectate la contul dvs. de Twitter. Menționăm că, în calitate de operatori ai acestui site, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise către Twitter și de modul în care Twitter utilizează aceste date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Twitter la: http://twitter.com/privacy.

Puteți modifica setările dvs. de confidențialitate în setările contului dvs. de Twitter la http://twitter.com/account/settings.

Plugin-uri Pinterest

Acest site integrează plugin-urile Pinterest.com (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, Statele Unite). Utilizatorul poate identifica plugin-ul Pinterest prin logo-ul Pinterest sau pe butonul de „Pin-it” de pe site.

Când un utilizator vizitează acest site, prin intermediul plugin-ului se stabilește o conexiune directă între browserul unui utilizator și serverul Pinterest. Aceasta permite Pinterest să primească informații despre vizita utilizatorilor pe acest site (de exemplu, adresa IP utilizată) și leagă datele de contul dvs. Pinterest. Menționăm că, în calitate de operatori ai acestui site, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise către Pinterest și de modul în care Pinterest utilizează aceste date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Pinterest la http://pinterest.com/about/privacy/

Dacă utilizatorul nu dorește ca Pinterest să asocieze vizita acestuia pe acest site cu contul său de utilizator Pinterest, utilizatorul trebuie să se deconecteze de pe contul său de Pinterest. 

Plugin-uri LinkedIn

Acest site integrează plugin-urile LinkedIn.com (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Statele Unite). Utilizatorul poate identifica plugin-ul LinkedIn prin logo-ul LinkedIn sau pe butonul „Recommend” de pe site.

Când un utilizator vizitează acest site, prin intermediul plugin-ului se stabilește o conexiune directă între browserul unui utilizator și serverul LinkedIn. Aceasta permite LinkedIn să primească informații despre vizita utilizatorilor pe acest site (de exemplu, adresa IP utilizată) și leagă datele de contul dvs. LinkedIn. Menționăm că, în calitate de operatori ai acestui site, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise către LinkedIn și de modul în care LinkedIn utilizează aceste date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a LinkedIn la: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Dacă utilizatorul nu dorește ca LinkedIn să asocieze vizita acestuia pe acest site cu contul său de utilizator LinkedIn, utilizatorul trebuie să se deconecteze de pe contul său de LinkedIn.

Google Maps

Acest site utilizează Google Maps de la Google Inc. Utilizând acest site, utilizatorul este de acord cu colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor automate colectate de Google Inc., de agenții săi și de terți. Termenii de utilizare a serviciului Google Maps pot fi găsiți la:https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html.

Corpuri de literă Typekit

Societatea încorporează corpuri de literă externe de la Typekit prin intermediul portalului. Typekit este un serviciu oferit de Adobe (denumită în continuare: „Adobe”). Aceste corpuri de literă web sunt încorporate prin apelarea unui server Adobe (în SUA). Conform cunoștințelor noastre, cel puțin adresa IP a browser-ului echipamentului terminal al persoanelor care vizitează site-urile noastre este stocată de Adobe. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a TypKit la: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html.

Utilizarea unui corp de literă web de la myfonts.com

Acest portal utilizează corpuri de literă web de la „myfonts.com”, un serviciu privind corpurile de literă de la MyFonts Inc. Astfel, codul de script al MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, SUA (denumită în continuare: „MyFonts”) este descărcat pe portalul nostru. Dacă JavaScript este activat în browser-ul dvs. și nu a fost instalat niciun blocaj JavaScript, browser-ul dvs. poate transmite date cu caracter personal către MyFonts. Nu știm ce date sunt conectate prin MyFonts la datele primite și în ce scopuri aceste date sunt utilizate de MyFonts. Pentru a împiedica executarea cu totul a codului JavaScript al MyFonts, puteți instala un sistem de blocare JavaScript (de exemplu, www.noscript.net).  Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate MyFonts, vă rugăm să accesați acest link: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.

Securitatea tehnică

Societatea se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorului și actualizează în permanență măsurile de securitate tehnice și organizaționale pentru protejarea datelor care ne-au fost încredințate. Aceste măsuri sunt menite să împiedice accesul neautorizat, ștergerea sau manipularea ilegală, precum și pierderea accidentală a datelor pe cât mai mult posibil.

Controlul datelor dvs. cu caracter personal

Utilizatorii își pot retrage consimțământul privind stocarea datelor lor cu caracter personal în orice moment în formă scrisă sau electronică. În plus, utilizatorii își pot retrage în orice moment consimțământul privind colectarea și stocarea datelor furnizate în mod voluntar de către Portal. De asemenea, utilizatorii se pot opune, în orice moment și gratuit, prelucrării datelor lor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Adresa poștală este:

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgia
În mod alternativ, utilizatorii pot trimite Societății un e-mail la adresa:
privacyoffice@driv.com

În cazul retragerii consimțământului în ceea ce privește stocarea și prelucrarea datelor utilizatorului, este posibil ca Societatea să nu poată furniza anumite servicii.

În plus, utilizatorii pot înainta o plângere autorității lor de supraveghere respective. Acesta este www.dataprotection.ro naționale pentru protecția datelor.

Dreptul de acces

La cererea utilizatorului, Societatea vă va informa cu plăcere - gratuit - dacă și ce date cu caracter personal aferente acelui utilizator sau pseudonimului său au fost stocate. Societatea va rectifica toate datele inexacte de îndată ce i se va aduce la cunoștință acest lucru. Vă rugăm să contactați Societatea la adresa menționată în secțiunea anterioară pentru a vă exercita drepturile de acces și de rectificare.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Societatea își rezervă dreptul de a revizui sau modifica din timp în timp Termenii și condițiile de utilizare, precum și această Politică de confidențialitate la discreția sa. Utilizatorul va fi responsabil de verificarea periodică a site-ului Societății pentru a lua la cunoștință Termenii și condițiile actualizate, inclusiv Politica de confidențialitate, care vor intra în vigoare odată ce au fost elaborate. Prin continuarea utilizării site-ului Societății, utilizatorul este de acord să respecte Termenii și condițiile revizuite sau modificate și / sau Politica de confidențialitate revizuită sau modificată.

Informații contact

Dacă aveți neclarități sau întrebări suplimentare cu privire la colectarea datelor, vă rugăm să nu ezitați să contactați:

Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgia
Fax: +32 3450 8015

MANAGEMENT

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgio
Directori executivi: Helene Debard, Edoardo Savio
Tribunalul Registrului Comerțului: Tribunalul local din Anvers
Nr. înregistrare: BE 0452.101.063
Nr. TVA: BE 0452.101.063

 

Federal-Mogul Motorparts Privacy Shield Statement 

To view Federal-Mogul Motorparts´ Privacy Shield Statement please click the link below: 
 www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html