Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Bereik wereldwijde gemeenschap

DRiV is onderdeel van DRiV LLC, waar wij verenigd zijn in onze missie om het milieu te beschermen en hulpbronnen te behouden. Als mondiale organisatie zetten wij ons in voor het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het stimuleren van een gezondere en productievere wereld.  Wij engageren ons om naast het stimuleren van een beter milieubeheer de gezondheid en veiligheid van de werknemers te vrijwaren. Ook stellen we ons tot doel lokale buurten, waarin wij werken en wonen, actief te verbeteren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen en stofdeeltjes te reduceren.

Producten

Productinnovatie benadrukt kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en prestatie. Recente nieuwe producten zijn o.a. nieuwe Wagner® OEX-remblokken die tot 15 meter meer stopafstand bieden* en Ferodo® Eco-Friction®-remmen, gemaakt van ecologisch gevoelig materiaal dat vooruitloopt op toekomstige wetgeving betreffende zware metalen. Bovendien blijft DRiV aanzienlijk investeren in training op locatie, online en op aanvraag voor voertuigreparatietechnici om hen te helpen hun vaardigheden up-to-date te houden bij de installatie van vervangende onderdelen. Met de continue online bewustzijnscampagne Parts Matter TM helpt DRiV de consument in te zien waarom het belangrijk is onderscheid te maken in het gamma van beschikbare vervangende onderdelen.

*Resultaten gebaseerd op prestatietesten na vertragen bij 96 km/u, uitgevoerd door Link Engineering Company, door vergelijking van Wagner-remblokken met remblokken van de concurrentie op de 2014 F-150, 2011 Toyota RAV4 en 2013 Chevrolet Tahoe.

In de afgelopen paar jaar hebben producten van DRiV erkenning verdiend van PACE, The Auto Care Association, The Automotive Communication Council, The Car Care Council Woman’s Board en vele anderen.

Gemeenschappen

Wij bij DRiV vormen een essentieel onderdeel van de gemeenschappen waarin wij werken en wonen. Onze werknemers over de hele wereld nemen deel aan lokale liefdadigheidsinitiatieven, variërend van vrijwilligerswerk voor fondsenwerving en collecteren voor lokale voedselbanken, bloed doneren, steunen van scholen en ziekenhuizen, tot het verbeteren van de leefomstandigheden in rurale gebieden en het helpen van het milieu door middel van georganiseerde schoonmaakacties en herbebossingscampagnes.

Als bedrijf steunen wij het werk van non-profitorganisaties die voorzien in rampenbestrijding en wij moedigen onze werknemers aan om deel te nemen aan sociale activiteiten. Wij ondersteunen tevens met trots lokale eerste-hulpverleners alsook militaire veteranen, en wij houden ons regelmatig bezig met een groot aantal verschillende lokale programma's in de landen waar wij actief zijn. 

DRiV zet zich met passie in voor onderwijsvraagstukken voor kinderen van alle leeftijden, over de hele wereld, en neemt deel aan begeleidingsprogramma's voor het helpen van risicostudenten met hun scholing.  Wij hebben bijvoorbeeld wereldwijd vrijwilligerswerk gedaan voor het aanvullen van bibliotheken, het bouwen van scholen en les te geven om studenten te helpen bij het bereiken van hun onderwijsdoelstellingen.  Wij hebben tevens vele locatiespecifieke programma's voor het belonen van de kinderen van onze werknemers voor uitstekende academische prestaties.

Milieu

In 2013 hebben wij een 3-jarendoelstelling ingesteld voor het bereiken van 3% reductie in de uitstoot van broeikasgas (GHG) aan het einde van 2016. Vanaf 2015 hebben wij onze doelstelling met meer dan 3% overtroffen, genormaliseerd door productieniveaus.

Hoe bereiken wij deze resultaten? Van eenvoudige veranderingen, zoals het uitbreiden van het gebruik van LED-verlichting en verbeteringen in verwarming en koeling, tot stopzettingsprocedures voor productie-apparatuur wanneer dit niet wordt gebruikt. Elk van deze maatregelen draagt bij aan gereduceerd elektrisch en stationair stroomverbruik. Wanneer u deze veranderingen vermenigvuldigt met onze 115+ productie-installaties over de hele wereld, kloppen de cijfers – in 2015 hebben wij onze GHG-uitstoot gereduceerd met 6% vergeleken met ons referentiepunt.  Als milieubewuste onderneming is DRiV al meer dan 10 jaar actief betrokken bij maatregelen betreffende energiereductie.  Deze acties hebben geleid tot een gereduceerde GHG-uitstoot; bovendien rapporteren wij sinds 2012 gegevens over klimaatverandering aan het Carbon Disclosure Project (CDP).

De inzet van DRiV voor het milieu blijft niet enkel beperkt tot de ontwikkeling van duurzame motortechnologieën die uitstoot reduceren. Het bedrijf bevond zich onder de eersten ter wereld met de introductie van een volledig assortiment remblokken met geen tot weinig kopergehalte, meer dan tien jaar voordat verplichte wetgeving het gebruik van koper langzaam heeft gestopt vanwege de negatieve invloed op het milieu. Tot op heden zijn meer dan 2,5 miljoen voertuigen over de hele wereld uitgerust met de remblokken van het Eco-Friction®-merk van het bedrijf.

Lees ons volledige verslag van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR)