Onze cultuur

Luister hoe onze mensen uitleggen hoe wij elke dag leven naar onze waarden.

Visie, missie & waarden

Wij nemen onze missie, visie en waarden serieus. Deze sturen ons bij ons werk. Het is onze visie om de lat voortdurend hoger te leggen in de motoronderdelensector. Het is onze missie om de veiligste producten en slimste oplossingen te ontdekken, ontwerpen en leveren om onze klanten vooruit te helpen, vandaag en in de toekomst.

VMV_Dutch

Onze waarden

VERANTWOORDINGSPLICHT

Wij zijn verantwoordelijk voor onze acties en komen onze verplichtingen na, waarbij wij vertrouwen opbouwen met elkaar en onze klanten. Wij verdienen het vertrouwen dat anderen in ons stellen en wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om dit te versterken door het creëren van echte waarde.

INTEGRITEIT

Wij wijden ons toe op ons werk, de veiligheid van onze praktijken en de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten en diensten. Wij streven ernaar om het juiste te doen en eerlijk en transparant te zijn wanneer wij beter kunnen doen.

RESPECT

Wij waarderen en zijn ontvankelijk voor de ideeën en bijdragen van anderen. Wij luisteren en brengen onze benadering op één lijn met de specifieke bedrijfsprioriteiten en behoeften van onze partners en klanten.

TEAMWORK

Wij leveren samen ons beste werk - met het delen van wereldwijde beste praktijken, het voortbouwen op elkaars ideeën en het samen leren en groeien. Wij zijn flexibel en ontvankelijk - waarbij wij samenwerken voor betere, snellere en slimmere oplossingen.

INNOVATIE

Door het constant verleggen van grenzen, zoeken wij meer dan de eenvoudige of verwachte antwoorden - waarbij wij elkaar uitdagen en onze creativiteit uitrekken. Onze ondernemingsgeest stimuleert ons om groter te dromen en om kansen te identificeren die actuele uitdagingen oplossen - en hier ver voorbij gaan.

PASSIE

Wij zijn trots op onze prestaties - groot en klein - en hebben er plezier in om elke dag onze voortgang te vieren. Wij investeren tijd om elkaar te leren kennen, wat ons verder motiveert om samen succesvol te zijn.
 

Verenigd, maar niet allemaal gelijk

We geloven dat het onderhouden van een op prestaties gerichte cultuur en een divers personeelsbestand helpt om van DRiV een populaire werkgever te maken en dat we zo meer ideeën en betere oplossingen kunnen vinden om onze klanten wereldwijd te bedienen.

DRiV zet zich in voor het bieden van gelijke werkgelegenheidskansen voor alle sollicitanten op een baan gebaseerd op individuele kwalificaties en zonder onderscheid te maken naar ras, huidskleur, religie, geslacht, leeftijd, nationale herkomst, seksuele geaardheid, handicap, veteranenstatus, burgerlijke staat of enige andere dergelijk beschermde status. Het is ons beleid om te voldoen aan alle toepasselijke wetten in verband met de werkgeving.