Privacybeleid

Privacybeleid voor de volgende websites en de subsecties daarvan

www.drivparts.com/nl-be/; www.beruparts.be/nl/; www.championautoparts.be/nl/; www.ferodo.be/nl/; www.moogparts.be/nl/

Klik hier om dit Privacybeleid te printen.

Klik hier om een kopie van dit Privacybeleid te downloaden.

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. geregistreerd bij het Handelsregister te Antwerpen onder het registratienummer BE 0452.101.063 met statutaire zetel in Kontich (België) en met het kantooradres te aan de Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België, btw-nummer BE 0452.101.063 (hierna “het Bedrijf” genoemd) is verantwoordelijk voor de hierboven vermelde websites (hierna “Websites” genoemd).

Het bedrijf neemt de bescherming van de persoonlijke gegevens zeer serieus. Het bedrijf heeft zich ertoe verplicht om alle persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy. Door gebruik te maken van de Websites of door u te registreren op de Websites of andere subsecties van de Websites (bijv. Garage Guru), gaat de gebruiker akkoord met het volgende privacybeleid (hierna "Privacybeleid" genoemd). Als de gebruiker niet instemt met het Privacybeleid, dient hij/zij af te zien van het gebruik en/of de registratie.

Bij het gebruik van de Websites en de subsecties daarvan (samen ook aangeduid als “Portal”) verzamelt het Bedrijf op verschillende plaatsen persoonlijke gegevens. Op basis van dit Privacybeleid is de Portal bedoeld om de gebruiker uit te leggen welke gegevens van vitaal belang zijn en hoe de gebruiker extra voordelen kan genieten door vrijwillig aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken. 

Algemeen

De gebruiker kan de Portal ook zonder registratie of zonder in te loggen gebruiken. Voor gebruik van individuele secties van de Portal kan echter een voorafgaande registratie noodzakelijk zijn.

Terwijl de gebruiker de Portal bezoekt, verzamelt de webserver van het bedrijf algemene technische informatie voor de werking van de Portal. Dit omvat voornamelijk informatie over de soft- en hardware die door de gebruiker wordt gebruikt, het IP-adres van de computer, de door de gebruiker opgeroepen websites en het tijdstip en de duur van het bezoek. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke verwijzingen naar de gebruiker (zoals de gebruikersnaam, adres, contactgegevens, etc.). De verzamelde gegevens zijn niet gekoppeld aan registratiegegevens.

Verzameling en gebruik van gegevens

Voor een gepersonaliseerd gebruik van de Portal dienen de gebruikers zich te registreren. Hiertoe worden de volgende gegevens verzameld: gebruikersnaam, titel, voor- en achternaam en/of e-mailadres.

Alle verstrekte informatie is verplicht en wordt - indien de gebruiker niet instemt met aanvullende bepalingen - uitsluitend gebruikt om het contractuele bedrijfsdoel dat aan de registratie ten grondslag ligt te vervullen en om de gebruiker de diensten van de desbetreffende Portal met betrekking tot de registratie te verlenen. Als de gebruiker ook toestemming heeft gegeven voor het gebruik van andere websites van de Federal-Mogul Group en/of vooral gelieerde ondernemingen, zullen zijn/haar gegevens ook worden gebruikt voor deze doeleinden. De toestemming van de gebruiker voor het verzamelen, opslaan of gebruiken van de gegevens wordt vastgelegd. Gebruikers hebben het recht om zich te allen tijde en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor reclame-, direct marketing- of markt-/opinieonderzoeksdoeleinden.

Voor een meer gedetailleerde registratie kunnen de gebruikers uiteindelijk vrijwillig aanvullende gegevens in overeenkomstige formulieren invoeren.

Het Bedrijf voert analyses uit van het gedrag van de gebruikers op de Portalsites. Dit gebeurt omdat de Portal zijn dienstverlening voortdurend wil verbeteren. Deze analyses zijn niet persoonlijk, maar worden op geaggregeerde wijze uitgevoerd zodat deze niet aan de gebruiker kunnen worden toegewezen.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van gegevens

Als van de gebruiker toestemming is verkregen voor de verzameling en het gebruik van zijn of haar gegevens, dan wordt de gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. In dat geval hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, dan wordt de gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Als gegevensverwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dan wordt dit proces gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

Als tot slot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers noodzakelijk is voor het rechtmatige belang dat door het bedrijf of een derde wordt nagestreefd, mits de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker niet prevaleren over dergelijke belangen, waardoor de bescherming van persoonlijke gegevens vereist is, dan wordt de gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. In dit geval is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het gepersonaliseerde gebruik van de Portal en diverse andere diensten en informatieve inhoud die op deze websites worden aangeboden en om de gebruikerservaring verder te verbeteren. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt en opgeslagen gedurende een bepaalde periode die noodzakelijk is om het beoogde doel te verwezenlijken waarvoor de gegevens verzameld zijn of als er sprake is van een wettelijke verplichting om de gegevens langer op te slaan. Daarna worden persoonlijke gegevens verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd om alle identificatiekenmerken te verwijderen ("geanonimiseerd").  Meer beschrijvingen van en uitleg over elke gegevensverwerking en de geboden veiligheidsmaatregelen met betrekking tot gegevensverwerking vindt u in dit privacybeleid.

Leerplatform Garage Gurus

Dit Portal biedt informatie en leermateriaal aan via de Garage Guru-leersectie. De diensten van het leerplatform worden gehost en onderhouden door de leverancier van het LMS (Learning Management System): Roundtable Learning (8401 Chagrin Rd Ste 6 Chagrin Falls, OH 44023, Verenigde Staten). Als u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van een van de Garage Guru-diensten, dan worden alle verstrekte gebruikersgegevens (bijv. naam, e-mailadres, IP-adres, taalvoorkeur, land, relevante informatie over opleidingsverleden, gevolgde cursussen, voortgang, beoordelingsresultaten, certificaten, CEU-uren) overgedragen aan en verwerkt door de derde partij Roundtable Learning om de juiste diensten aan de individuele gebruiker te kunnen bieden. Roundtable Learning maakt gebruikt van Amazon Web Services (“AWS”). Dit is een cloudplatformprovider ontwikkeld door Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten). De AWS-servers voor dit proces bevinden zich in Frankfurt (Duitsland). 

Google Analytics

Onder voorbehoud van voorafgaande toestemming indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google in de VS naar een server overgebracht en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waar Google over beschikt. U kunt de installatie van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de door Google verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven aangegeven doel. De via Google Analytics verzamelde gegevens worden opgeslagen gedurende een periode van 26 maanden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met gevolgen voor de toekomst [door gebruik te maken van http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Gezien de discussie over het gebruik van analytische tools met volledige IP-adressen, willen we u erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor worden IP-adressen slechts in verkorte vorm verwerkt om te voorkomen dat deze direct aan een bepaald individu worden gekoppeld.

Houd er rekening mee dat persoonlijk identificeerbare informatie die de gebruiker rechtstreeks verspreidt in chats, forums of andere openbare communicatieprogramma's door andere personen kan worden verzameld en gebruikt.

Adobe Analytics (Omniture)

Onder voorbehoud van voorafgaande toestemming indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen het algemene verkeerspatroon via de website te analyseren. Door de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website aan Adobe door te geven, zorgt de instelling ervoor dat het IP-adres geanonimiseerd wordt voordat de geolokalisatie plaatsvindt en vóór opslag wordt vervangen door een generiek IP-adres. Namens de aanbieder van de website gebruikt Adobe deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de aanbieder van de website te leveren. Adobe zal het IP-adres van de gebruiker niet in verband brengen met andere gegevens waar Adobe over beschikt. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in zijn/haar browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als de gebruiker dit doet, de gebruiker mogelijk niet in staat zal zijn om de volledige functionaliteit van de website te gebruiken. Bovendien kan de gebruiker het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Facebook Domain Insights

Onder voorbehoud van voorafgaande toestemming indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, maakt deze website gebruik van Facebook Domain Insights, een webanalysedienst vanFacebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Verenigde Staten (“Facebook”). Facebook Domain Insights maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen het algemene verkeerspatroon via de website te analyseren. Door de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website aan Facebook door te geven, zorgt de instelling ervoor dat het IP-adres geanonimiseerd wordt voordat de geolokalisatie plaatsvindt en vóór opslag wordt vervangen door een generiek IP-adres. Namens de aanbieder van de website gebruikt Facebook deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de aanbieder van de website te leveren. Facebook zal het IP-adres van de gebruiker niet in verband brengen met andere gegevens waar Facebook over beschikt. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in zijn/haar browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als de gebruiker dit doet, de gebruiker mogelijk niet in staat zal zijn om de volledige functionaliteit van de website te gebruiken. Bovendien kan de gebruiker het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Facebook voorkomen door gebruik te maken van de aanbiederonafhankelijke website http://www.meine-cookies.org. Op deze website kunt u selecteren of de cookies van de betreffende aanbieders al dan niet worden geaccepteerd - u hoeft alleen maar de instructies op te volgen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php.

Als de gebruiker niet wil dat Facebook zijn/haar bezoek aan deze website koppelt aan zijn/haar Facebook-gebruikersaccount, dan dient hij/zij zich eerst afmelden van zijn/haar Facebook-account.

Nieuwsbrief-tracking

Deze website maakt gebruik van de Nieuwsbrief-trackingsoftware van Selligent SA, (Avenue de Finlande 2, bte 2, 1420 Braine-l’Alleud, Belgium) om de doeltreffendheid van de aan de gebruikers toegezonden nieuwsbrieven te evalueren. Als de gebruiker zich aanmeldt voor een van de Nieuwsbriefdiensten van deze website, dan wordt de tracking-software geïmplementeerd in elke verzonden nieuwsbrief. Deze software houdt bij of en wanneer de nieuwsbrief is afgeleverd, geopend, bekeken of op welke inhoud is geklikt. De software houdt ook rekening met de informatie die u hebt verstrekt bij het aanmelden voor de Nieuwsbrief of dienst. Dit omvat informatie over uw profiel (distributeur, detailhandelaar/winkel, monteur/garage, consument, academicus, pers), uw voor- en achternaam, telefoonnummer, land, taalvoorkeur, bedrijfsnaam en adres indien relevant. Deze informatie wordt gebruikt om persoonlijke profielen en algemene rapporten aan te maken om de gebruikerservaring en prestatie-optimalisatie te verbeteren.

De gebruiker dient in te stemmen met de Nieuwsbrief-tracking bij het aanmelden voor een van de nieuwsbrieven, door het selectievakje naast de tekst aan te vinken:

“Ik wil me aanmelden voor de Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief wordt getraceerd, raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dit proces door op de link te klikken die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.”

en door op “Aanmelden” te klikken. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor de Nieuwsbrieftracking door op de link te klikken die onderaan elke nieuwsbrief staat.” 

Gebruik van persoonlijke gegevens

De Portal draagt geen persoonlijke gegevens van de gebruiker over, verkoopt of verhuurt deze niet aan derden, behalve zoals hieronder uitdrukkelijk wordt beschreven.

Indien de gebruiker ermee instemt om gecontacteerd te worden voor direct marketingdoeleinden, dan wordt hij/zij per e-mail en/of per post actief geïnformeerd over de producten of diensten van het Bedrijf. Gebruikers kunnen ook benaderd worden om hen namens externe zakenpartners speciale aanbiedingen te doen die voor hen interessant kunnen zijn.

De Portal wordt gezamenlijk geëxploiteerd door het Bedrijf en zijn dochterondernemingen samen met andere samenwerkingspartners. Voor de exploitatie van de gezamenlijk beheerde website is het noodzakelijk dat de verzamelde gegevens ter beschikking worden gesteld van de desbetreffende andere onderneming of de desbetreffende samenwerkingspartner.

Voor de in dit document beschreven doeleinden kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, ook in landen die wellicht niet door de Commissie van de Europese Unie worden erkend als landen die een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens bieden. Het Bedrijf treft passende veiligheidsmaatregelen om dergelijke overdrachten te dekken overeenkomstig het toepasselijke recht.

Gebruik van cookies

De Portal gebruikt "cookies" om het gebruik van de website te vergemakkelijken en extra functionaliteit aan te bieden. Een cookie is een tekstbestand dat van een webserver naar de harde schijf van de gebruiker wordt gekopieerd. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of de computer van de gebruiker infecteren met een virus. Een van de hoofddoelen van cookies is het ondersteunen van de gebruiker bij het surfen op de website en het vereenvoudigen van inzendingen. Indien gewenst kunnen reeds opgeslagen instellingen worden opgeroepen, zodat de gebruiker de door de gebruiker aangepaste websites gemakkelijker kan gebruiken. De gebruiker kan cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Gebruikers kunnen ook hun browserinstellingen voor cookies aanpassen aan hun behoeften. Als een gebruiker het gebruik van cookies weigert, kan hij/zij niet volledig profiteren van alle interactieve opties van de Portal. Voornamelijk toepassingen die technisch afhankelijk zijn van het gebruik van cookies werken in een dergelijk geval wellicht niet of vereisen wellicht dat er een nieuwe cookie wordt geplaatst.

Als gebruikers niet akkoord gaan met het gebruik van cookies door de Portal, kunnen zij het opslaan en gebruiken van hun interesses deactiveren en op een later tijdstip opnieuw activeren. De tracking cookies worden via dezelfde mechanismen uitgeschakeld door het plaatsen van een zogenaamde "opt-out cookie" op de computer van de gebruiker om anoniem verzamelen van gegevens te voorkomen. Als u al uw cookies verwijdert, houd er dan ook rekening mee dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd en mogelijk opnieuw dient worden te geïnstalleerd.

De Portal maakt momenteel gebruik van cookies om de advertenties van technologieleverancier DoubleClick te optimaliseren. Om de optimalisatie door DoubleClick Cookie uit te schakelen, gaat u naar:: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Om de cookies uit te schakelen, kunt u ook gebruik maken van de aanbiederonafhankelijke website http://www.meine-cookies.org. Op deze website kunt u selecteren of de cookies van de betreffende aanbieders al dan niet worden geaccepteerd - u hoeft alleen maar de instructies op te volgen.

Gebruik van sociale plug-ins van YouTube

Om de website aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken, integreren we tijdelijk sociale plugins van Youtube.com op onze website. Deze plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een logo van de samenwerkingspartner en een geschreven toevoeging.

Zodra de gebruiker een pagina van de website met een dergelijke plug-in benadert, brengt de browser van de gebruiker een directe, korte verbinding met zijn servers tot stand. Dit wordt voornamelijk gebruikt om de inhoud van de plug-in weer te geven. In dit geval neemt de samenwerkingspartner kennis van het IP-adres van de gebruiker. In de praktijk kan dit IP-adres niet direct aan de gebruiker worden toegewezen. Onder bepaalde omstandigheden kan de platformaanbieder een cookie op de computer van de gebruiker opslaan (zie "Gebruik van cookies" hierboven). Of de gebruiker deze cookies wil toestaan hangt af van de instellingen van de browser van de gebruiker.

AddThis bookmarkingservice

Deze Portal bevat "AddThis"-plug-ins waarmee u bladwijzers kunt instellen of inhoud van websites kunt delen via sociale media. Bij het gebruik van "AddThis" worden cookies gebruikt. De in dit proces gegenereerde gegevens (zoals datum van gebruik of browsertaal) worden naar AddThis LLC in de VS verzonden en daar verwerkt. Voor meer informatie over gegevensverwerking door AddThis LLC en voor het privacybeleid van AddThis LLC bezoekt u www.addthis.com/privacy. Deze website bevat voornamelijk informatie over het soort gegevens dat wordt verwerkt en het beoogde doel ervan. De betreffende gegevens worden door ons niet geanalyseerd of verwerkt. Door gebruik te maken van het "AddThis"-veld stemt de gebruiker in met de gegevensverwerking door AddThis LLC op de manier die duidelijk wordt gemaakt op de website “www.addthis.com”. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door een "opt-out cookie" te gebruiken. Nadere informatie is ook te vinden op hiervoor genoemde website van AddThis LLC.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van "Hotjar", een analyticstool van Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Hotjar houdt bij hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op een gedeelte van een website, hoe lang het invullen van bepaalde velden duurt en op welke links wordt geklikt. Ook analyseert de tool het cursosgedrag. Dit stelt ons in staat om de interesses en behoeften van de gebruikers beter te begrijpen, teneinde de prestaties en de ervaring van onze aanwezigheid op het web voortdurend te verbeteren. Hotjar maakt gebruik van cookies en identificeert IP-adressen (anoniem), schermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), gebruikte browsers en locatie (nodig voor taalinstellingen). Al deze informatie wordt opgeslagen in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel, dat door Hotjar of ons niet opnieuw wordt geïdentificeerd. Alle gegevens worden na 1 jaar verwijderd. Bekijk het Privacybeleid van Hotjar voor meer informatie.

U kunt zich afmelden (opt-out) voor het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en het plaatsen van cookies door Hotjar op deze of een andere website, door op deze Opt-out-Link te klikken.

 

Sociale plug-ins

Plug-ins van Facebook

Deze website integreert plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Verenigde Staten). De gebruiker kan de Facebook-plug-in herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk-knop" op de website. De gebruiker vindt hier een overzicht van Facebook-plug-ins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als de gebruiker deze website bezoekt, dan wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen de browser van de gebruiker en de Facebook-server. Zo kan Facebook de informatie ontvangen dat de gebruiker met zijn IP-adres deze website heeft bezocht. Als de gebruiker op de "Vind ik leuk-knop" van Facebook klikt terwijl de gebruiker is ingelogd op zijn Facebook-account, dan kan de gebruiker de inhoud van deze website koppelen aan zijn Facebook-profiel. Dit stelt Facebook in staat om het bezoek aan deze website koppelen aan het account van de gebruiker. Wij wijzen erop dat wij als beheerders van deze website geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die naar Facebook worden verzonden en hoe Facebook deze gegevens gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Facebook op http://facebook.com/policy.php.

Als de gebruiker niet wil dat Facebook zijn/haar bezoek aan deze website koppelt aan zijn/haar Facebook-gebruikersaccount, dan dient hij/zij zich eerst afmelden van zijn/haar Facebook-account.

Plug-ins van Twitter

Deze website integreert plug-ins van Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten). De gebruiker kan de plug-ins van Twitter herkennen aan het Twitter-logo of de functie "Re-Tweet" op de website. Wanneer een gebruiker deze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen de browser van een gebruiker en de Twitter-server tot stand gebracht. Twitter ontvangt informatie over het bezoek van de gebruiker op deze website (bijv. het gebruikte IP-adres), die aan uw Twitteraccount wordt gekoppeld. Wij wijzen erop dat wij als beheerders van deze website geen kennis hebben van de inhoud van de aan Twitter doorgegeven gegevens en hoe Twitter deze gegevens kan gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen wijzigen in de accountinstellingen van uw Twitter-account op http://twitter.com/account/settings.

Plug-ins van Pinterest

Deze website integreert plug-ins van Pinterest.com (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten). De gebruiker kan de plug-ins van Pinterest herkennen aan het Pinterest-logo of de knop "Pin-it" op de website.

Wanneer een gebruiker deze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen de browser van de gebruiker en de Pinterest-server tot stand gebracht. Hierdoor kan Pinterest informatie ontvangen over het bezoek van gebruikers op deze website (bijvoorbeeld het gebruikte IP-adres) en de gegevens koppelen aan uw Pinterest-account. Wij wijzen erop dat wij als beheerders van deze website geen kennis hebben van de inhoud van de aan Pinterest doorgegeven gegevens en hoe Pinterest deze gegevens kan gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest op http://pinterest.com/about/privacy/

Als een gebruiker niet wil dat Pinterest zijn of haar bezoek aan deze website koppelt aan zijn of haar Pinterest-gebruikersaccount, dan dient hij of zij zich eerst afmelden bij zijn of haar Pinterest-account.

Plug-ins van LinkedIn

Deze website integreert plug-ins van LinkedIn.com (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). De gebruiker kan de plug-ins van LinkedIn herkennen aan het LinkedIn-logo of de knop "Recommend" op de website.

Wanneer een gebruiker deze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen de browser van de gebruiker en de LinkedIn-server tot stand gebracht. Hierdoor kan LinkedIn informatie ontvangen over het bezoek van gebruikers op deze website (bijvoorbeeld het gebruikte IP-adres) en de gegevens koppelen aan uw LinkedIn-account. Wij wijzen erop dat wij als beheerders van deze website geen kennis hebben van de inhoud van de aan LinkedIn doorgegeven gegevens en hoe LinkedIn deze gegevens kan gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn op http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Als een gebruiker niet wil dat LinkedIn zijn of haar bezoek aan deze website koppelt aan zijn of haar LinkedIn-gebruikersaccount, dan dient hij of zij zich eerst afmelden bij zijn of haar LinkedIn-account.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps van Google Inc. Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de geautomatiseerde gegevens die door Google Inc, haar agenten en derden worden verzameld. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u op: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html.

Typekit-lettertypen

Het Bedrijf integreert externe lettertypen van Typekit via de Portal. Typekit is een dienst die wordt aangeboden door Adobe (hierna: “Adobe”). Deze weblettertypen worden geïntegreerd door verbinding te maken met een Adobe-server (in de VS). Volgens onze kennis wordt ten minste het IP-adres van de browser van de eindapparatuur van degenen die onze websites bezoeken door Adobe opgeslagen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Typekit op: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html.

Gebruik van een weblettertype van myfonts.com

Deze Portal gebruikt weblettertype van “myfonts.com”, een lettertypeservice van MyFonts Inc. Derhalve wordt de scriptcode van MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS (hierna: “MyFonts”) gedownload op onze Portal. Als JavaScript is geactiveerd in uw browser en er geen JavaScript-blocker is geïnstalleerd, dan kan uw browser persoonlijke gegevens naar MyFonts verzenden. We weten niet welke gegevens door MyFonts worden gekoppeld aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze door MyFonts worden gebruikt. Om de uitvoering van de de JavaScript-code van MyFonts te voorkomen, kunt u een JavaScript-blocker installeren (bijv. www.noscript.net). Voor meer informatie over het privacybeleid van MyFonts klikt u op deze link: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.

Technische veiligheid

Het Bedrijf verplicht zich ertoe de privacy van de gebruiker te beschermen en werkt de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voortdurend bij om de aan ons toevertrouwde gegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwijdering of manipulatie en onbedoeld verlies van gegevens zo goed mogelijk te voorkomen.

Controle van uw persoonlijke gegevens

Gebruikers kunnen hun toestemming voor de opslag van hun persoonlijke gegevens te allen tijde schriftelijk of elektronisch intrekken. Bovendien kunnen gebruikers te allen tijde hun toestemming voor het verzamelen en opslaan van vrijwillig door de Portal verstrekte gegevens intrekken. Gebruikers kunnen ook te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Het postadres is:

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België
Gebruikers kunnen ook een e-mail sturen naar het Bedrijf:
privacyoffice@driv.com

In geval van het intrekken van de toestemming met betrekking tot de opslag en verwerking van gebruikersgegevens, is het mogelijk dat het Bedrijf bepaalde diensten niet kan verlenen.

Recht van toegang

Op verzoek van de gebruiker informeert het Bedrijf u graag - gratis - of en welke persoonlijke gegevens van de betreffende gebruiker of zijn/haar alias zijn opgeslagen. Het Bedrijf zal alle onjuiste gegevens corrigeren zodra het op de hoogte is van de onjuistheid. Neem contact op met het Bedrijf via het adres dat in de vorige sectie is vermeld om uw recht van toegang en rectificatie uit te oefenen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te herzien of aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de websites van het Bedrijf regelmatig te controleren op een geactualiseerd Privacybeleid dat van kracht wordt zodra het is opgesteld. Door de websites van het Bedrijf te blijven gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met het herziene of gewijzigde Privacybeleid.

Contact

Mocht u vragen of verdere vragen hebben over het verzamelen van gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, België
Fax: +32 3450 8015

MANAGEMENT

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, België
Bestuurders:  Helene Debard, Edoardo Savio
Handelsregister: Handeslregister van Antwerpen
Registratienummer: BE 0452.101.063
Btw-nummer: BE 0452.101.063

 

Federal-Mogul Motorparts Privacy Shield Statement 

To view Federal-Mogul Motorparts´ Privacy Shield Statement please click the link below: 
 www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html